”Skapa fler mötesplatser för studenter”

- in Nyheter
@Carl-Johan Kullving

Den 29-åriga juridikstudenten Björn Åhlin står som nummer sex på Miljöpartiets lista till kommunfullmäktige. Efter valet hoppas han kunna lyfta frågorna om social hållbarhet och etisk upphandling i kommunen.

Det kampanjas för fullt på Stortorget. Vid en av bodarna står juridikstudenten Björn Åhlin som är inne på sin sjunde termin med lagboken. Han är miljöpartist och har de senast åren varit ersättare i Socialnämnden i Lunds kommun.
– Bland det viktigaste kommunen kan göra är att skapa fler mötesplatser mellan studenter och övriga invånare. Jag vill att det ska vara billigare för studenter att hyra lokaler och till exempel arrangera olika kulturevenemang, det tror jag är jätteviktigt för att integrera studenterna mer i staden, säger Björn Åhlin.

Fler bostäder och mer etik
Det är i asylrätten som Björn Åhlins hjärta slår lite extra. Han är aktiv i organisationen Asylstöd i Skåne som till exempel hjälper flyktingar som är papperslösa. Precis innan valet 2010 blev han även medlem i Miljöpartiet och har sedan dess hunnit vara språkrör för Gröna studenter Lund. En av frågorna som varit på agendan där är behovet av fler hyresrätter i Lund.
– Miljöpartiet vill bygga fler hyresrätter utan att tumma på de nuvarande byggreglerna, säger han.
Hur då?
– Det finns företag som vill bygga, men det är svårt att hitta lämplig mark eftersom vi har så bördig åkerjord runt Lund. Därför måste vi se över biltrafiken, och bygga bostäder på vissa parkeringar. Att förtäta vid Kemicentrum kan också vara en lösning, säger Björn Åhlin.
Varför ska en student kryssa dig?
– Ett av mina fokusområden är social hållbarhet. Jag vill att kommunen ska ordna ett härbärge för EU-migranter likt projektet Cross Roads som finns i Stockholm och Göteborg. Sen brinner jag även för djuretik och att kommunen ska göra mer etiska upphandlingar, säger han.

Hoppas på mer engagemang
Björn Åhlin upplever att det är ett demokratiproblem att så få studenter gör sin röst hörd i kommunen.
– Hade fler studenter engagerat sig i kommunpolitiken hade fler studentrelaterade frågor tagits upp och studenterna gynnats mer. Därför hoppas jag att fler studenter blir engagerade i något parti både före och efter valet, eftersom det är så man kan vara med och motionera och ha inflytande på kommunpolitiken, säger Björn Åhlin.

Kommunvalet 2014

[checklist]

Vem ska du rösta på?
Inför valet den 14 september har Lundagård intervjuat kandidater från samtliga politiska partier som ställer upp i kommunfullmäktigevalet till Lunds kommun. Gemensamt för intervjupersonerna är att de för närvarande är studenter eller doktorander.

Detta är den sista intervjun i Lundagårds artikelserie om kommunpolitiker inför valet 2014. Sverigedemokraternas kandidat Christoffer Brinkåker har tackat nej till att medverka.

[/checklist]