Q: Fanny Ramel (ÖG)

- in Q

Projektledare, regissör, produktionsassistent, scenkoordinator, spexare, platschef, producent samt åtskilliga ospecificerade ansvarsposter.

Denna betitlade lundaprofil kan nu foga ytterligare ett epitet till listan: Karnevalsgeneral. Med sina vapendragare maken Olof och hunden Sulitelma dröjer hon sig kvar i studentlivet trots avslutade studier. Utöver för dessa två känner hon stor kärlek för slottet och bygden hon kommer från, tre mil öster om Lund, samt för choklad som hon alltid har inom räckhåll. Till skillnad från Sulitelma är Ramel långt ifrån folkskygg och har ett omvittnat vidsträckt kontaktnät. Hon hade inte kunnat vara närmre Thomanders studenthem än vad hon är. Med sin bakgrund och sina personlighetsdrag passar hon utomordentligt väl in i skaran av tidigare karnevalsgeneraler. Utöver att hon är kvinna tycks hon avvika minimalt från den tidigare generalsschablonen. Karnevalen är över sedan en tid och den avlöpte utan större incidenter. Åtminstone inte några som Q erfor. Ramel kan vara nöjd med att ha lett karnevalisterna in i framtiden och för ett par dagar gjort Lundagård till ett futuristparadis.

Kring Ramel och generalsnormen reflekterar Q:

Thomanderseran var över. Förändringens timma var slagen.
Jämställdhet stod på tapeten och mångfald var ordet för dagen.
Studenter hade förhoppning om folklig och anspråkslös förman
som moderniserar och gör karnevalen mer brokig och färggrann.

In träder Ramel med högadligt blod.
Jaktlicens, spexare; normen bestod.
Utåtvänd, ädel, beläst, elitär.
Kulturmångfald visat sig vara chimär.

Bidrag till mångfald blev inte så stort.
Hon framstår likväl som en god arrangör.
Vi tackar nu Ramel för allting hon gjort.
Åt vår general vi nu nöjt gör honnör.