Sverigedemokraterna ett hot mot högre utbildning

Riksdagsvalet resulterade i att Sverigedemokraterna nu är tredje största parti. Teresia Olsson, utbildningspolitisk krönikör, känner att detta väcker oro inför framtiden. Svensk högre utbildning och forskning behöver mer internationellt utbyte och samarbete, men det främjas inte av Sverigedemokraternas politik.

Jag befinner mig just nu i Italien på en workshop om low emittance rings. Här är deltagare från hela världen för att diskutera utmaningar och framtida idéer för anläggningar som MAX IV som just nu byggs i Lund. En av deltagarna nämnde på sin presentation vikten av ökat internationellt samarbete för att lösa de tekniska utmaningarna och många i publiken nickade då instämmande. Internationellt samarbete är essentiellt för framgångsrik forskning.

Under resan till Italien läste jag en artikel om egenskaper de 200 högst rankade universiteten i världen har gemensamt. Slutsatsen som ges i artikeln är:
”Finally, and perhaps most importantly, a world-class university must be genuinely international. It must be a magnet for the planet’s most talented staff and students, wherever they happen to come from; it must bring people together from a range of different cultures and backgrounds to tackle shared global challenges; and it must work and think across national borders.”
Internationellt samarbete är alltså även essentiellt för framgångsrik högre utbildning.

I riksdagsvalet blev Sverigedemokraterna tredje största parti. Jag har försökt analysera vad de egentligen har för högskolepolitik, men i många sakfrågor verkar det vara aningen diffust. Det finns dock flera exempel på hur de motarbetar internationaliseringen av svensk högre utbildning och forskning:

Internationalisering av svensk högre utbildning och forskning är en viktig faktor för att öka kvaliteten. Vi behöver göra det enklare att komma till Sverige för att studera och forska, men Sverigedemokraterna driver en politik som inte främjar det. Utan internationalisering sjunker kvaliteten och Sverige kommer få det svårt att konkurrera på en global marknad. Ännu allvarligare är att det också försämrar våra möjligheter att möta de stora utmaningar som vi står inför för att skapa ett samhälle som är hållbart ur alla tre aspekter, ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Ifall vi inte har oroat oss tidigare för Sverigedemokraternas ökade väljarstöd så är det verkligen dags att börja oroa sig nu.