Heteronormen under luppen

- in Nyheter
@Axel Vikström

Motsvarar HBTQ-studenternas vardag vad som står i likabehandlingsplanen på Lunds universitet? Det ska Sveriges förenade HBTQ-studenter ta reda på. Även Lunds studentliv kan bli bättre, konstaterar Projekt 6.

Amanda Storm Wikström, förbundsstyrelseledamot i SFQ, under förberedelserna i SFQtältet på Stockholm Pride 2014. Foto: Privat.
Amanda Storm Wikström, förbundsstyrelseledamot i SFQ, under förberedelserna i SFQtältet på Stockholm Pride 2014.
Foto: Privat.

2014 lämnar fortfarande bemötandet av HBTQ-personer vid svenska universitet en hel del att önska. Det anser Sveriges förenade HBTQ-studenter, SFQ, som drar igång projektet ”Avslöja heteronormen!”.
– Vi kollar hur heteronormen påverkar utbildningen vid ett 20-tal högskolor och universitet. Målet är att ta reda på i vilken grad innehållet i de officiella likabehandlingsplanerna överensstämmer med verkligheten, säger föreningens styrelseledamot Amanda Storm Wikström som ansvarar för materialet från Lunds universitet.

Fram till årsskiftet kan studenter och personal dela med sig av sina berättelser via projektets hemsida. Allt material behandlas konfidentiellt.
– Det går också att skicka mejl eller göra upp tid för privata intervjuer. Vi är väldigt tacksamma för allt material vi får, säger Amanda S Wikström. 

Vill hjälpa universiteten
Projektet är en nationell fortsättning på den lokala undersökning som gjordes vid Göteborgs universitet 2011–2013. I rapporten framgick det tydligt att HBTQ-studenternas vardag sällan motsvarades de officiella riktlinjerna. Personer som inte vill bli kallade vid specifika könspronomen var speciellt utsatta.
– Det kom in flera berättelser av studenter som på förhand hört av sig till lärare och berättat vilket pronomen de vill bli kallade – utan att läraren sedan brydde sig det minsta om det, säger Amanda S Wikström.

SFQ anser att problemet inte kretsar kring vissa individer utan kring strukturerna i sig. I vissa likabehandlingplaner som studerats har de hittat innehåll som i sig kan uppfattas som diskriminerande. Amanda S Wikström hoppas att universiteten kommer ta till sig innehållet i den kommande rapporten som ska publiceras innan årsskiftet.
– Vi är ju inte främst ute efter att hitta fel, utan målet är att hjälpa lärosätena att bryta sig fria från det heteronormativa tänkandet och tipsa hur de kan bli bättre på att bemöta alla studenter jämlikt, säger hen.

Behövs förändring
Eleonora Johansson är HBTQ-ansvarig för Projekt 6 i Lund. Hon anser att studentlivet överlag är väldigt homogent och heteronormativt, vilket kan leda till att många HBTQ-personer känner sig både ovälkomna och ensamma. Är en inte hetero och vit så kan det kännas som att en inte passar in, menar hon.
– Det gör att många HBTQ-personer istället undviker studentlivet, säger Eleonora Johansson.

Eleonora Johansson säger att det behövs både fler organisationer och en förändring hos arrangörerna för att studentlivet i Lund ska kunna bli öppnare och minska fördomarna.
– Alla studentorganisationer borde ha ett policyarbete och en värdegrund som accepterar HBTQ-personer. De kan inte påverka alla som kommer – men de kan påverka vilken bild organisationen ger, till exempel genom att välja bort kränkande sånger vid sittningar, säger Eleonora Johansson.

Fakta: Avslöja heteronormen!

  • Ett riksomfattande projekt som syftar till att belysa hur hetero- och cis-normer påverkar utbildningsinnehållet samt studie- och arbetsmiljön på svenska högskolor och universitet.
  • Drivs av Sveriges Förenade HBTQ-studenter (SFQ) med bidragsstöd från Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällsfrågor, MUCF, under perioden 1 juni till 41 december.
  • Resultatet kommer att presenteras i en bok som skickas ut till bland annat de lokala likabehandlingsgrupperna, diskrimineringsombudsmannen och regeringen. Förutom rapportens resultat kommer den även innehålla tips på hur organisationerna kan förbättra sitt bemötande av HBTQ-personer.
  • SFQ turnerar som bäst omkring i landet och föreläser om projektet. Turnéschemat hittas på föreningens Facebook-sida.

Text: Tove Nordén/Axel Vikström