Labbrocken på kroken

- in Nyheter

Kemiska institutionen måste spara en halv miljon kronor. Lösningen: att stryka samtliga studenters laborationer från två av grundkurserna.

Kemiska institutionens studierektor Joahn Reimer. Foto: Privat
Kemiska institutionens studierektor Joahn Reimer. Foto: Privat

I dag, torsdag, kommer grundutbildningsstyrelsen på Kemiska institutionen ta ställning till två nya kursplaner. De nya kursplanerna innebär att två av grundkurserna, organisk kemi och oorganisk kemi, blir helt utan laborationer framöver.

Anledningen är att institutionen måste spara en halv miljon kronor bland annat på grund av ökade löner. Om styrelsen ställer sig positiva till förslaget är det därefter utbildningsnämnden och fakulteten som fattar det slutgiltiga beslutet.
– Vi måste dra ner på resurserna och laborationerna står för hälften av utbildningskostnaderna. Besparingarna görs på de kurser där nyttan av laborationerna är minst, säger Kemiska institutionens studierektor Johan Reimer.

– Vi har valt att spara in på kurser med betydligt fler studenter i stället för fortsättningskurser där det skulle innebära betydligt fler laborationstimmar per student drogs in, säger han.

Studierådet kritiskt
Kemisternas råd för utbildningsbevakning ställer sig negativa till att laborationerna tas bort från utbildningen.
– Vi tycker att det hela har skötts dåligt. Förslaget kommer väldigt hastigt och har inte utretts ordentligt, säger Ellen Rieloff, ordförande för kemisternas studieråd.

Studentrådet oroar sig även för hur de minskade laborationerna kan påverka utbildningens behörighet. Andra universitet i Sverige och utomlands kan komma att bedöma att kursen inte längre är motsvarande deras egna kurser vilket kan försvåra byten mellan lärosäten och utbytesstudier.
– Framförallt drabbar det studenterna. Det tar tid att få in vanan i labbet, säger Ellen Rieloff.

Kemistudenterna Erik Moberg och Nils Antonsson har olika åsikter om hur mycket laborationerna betyder för kurserna.
– Laborationerna var väldigt bra i organisk kemi, det var då jag greppade teorin och pilarna på tavlan blev en riktig grej, säger Erik Moberg.

– Kemi är inte bara labb utan även teori, just på organisk kemi gav inte laborationerna särskilt mycket till kursen. Men det är ju bra att träna sig på att skriva rapporter, säger Nils Antonsson.

ellen.rieloff.privat
Ellen Rieloff, ordförande i Kemisternas råd för utbildningsbevakning. Foto: privat.

En viktig symbolfråga
Besparingarna kan påverka ryktet för kemiutbildningen vid Lunds universitet anser Ellen Rieloff.
– Laborationerna har ett viktigt symbolvärde för utbildning, du blir kemist för att du vill laborera och när universitetet nu sparar på laborationerna kan utbildningen komma att locka färre studenter, säger Ellen Rieloff.

– När det är vissa kurser som inte innehåller några laborativa moment är det en del av kemiidentiteten som går förlorad. Vi oroar oss självklart för utbildningskvalitén men får försöka kompensera med labbdemonstrationer och visuella presentationer på berörda kurser, säger Johan Reimer.