AF Bostäder utreder hyresgästernas medievanor

- in Nyheter

I somras drog AF Bostäder tillbaka flera kanaler från sina hyresgäster. Bakgrunden var att studenterna slutat titta på tablå-TV. Först nu görs en större undersökning av de boendes medievanor. 

AF Bostäder släckte majoriteten av sina analoga tv-kanaler för sina boende förra sommaren. Sedan dess har hyresgästerna endast kunnat se SVT, Tv4, och lokalkanalen. Den som har digitalbox har därutöver det kunnat se TV6 och Axess Tv. Flera studenter har reagerat på det minskade tv-utbudet, och AF Bostäder har jobbat på alternativ. Nu har företaget Lunicore fått i uppdrag att utreda medievanorna.
– Vi har hittat intressanta alternativ, men ekonomin går inte ihop. Vi vill inte att studenterna ska betala mer för en enklare tjänst och därför har lösningen dröjt, säger Dag Oredsson, marknads- och kommunikationschef hos AF Bostäder.

Ideologisk tro
Vid nedsläckningen förra sommaren gjordes ingen större omfattande undersökning av de boendes medievanor. Trots det valde stiftelsen att slopa delar av tv-utbudet.
Borde inte undersökningen gjorts innan ni beslutade att släcka vissa tv-kanaler?
– Det kan man kanske tycka, men vi gjorde grundliga undersökningar som tydde på att allt färre studenter tittar på vanlig tablå-tv, säger Dag Oredsson.
– Vi var tvungna att ta ett snabbt beslut och valde att inte skriva på ett nytt avtal för de analoga sändningarna, som skulle ha bundit upp oss under en längre tid. Vi är ideologiska i vår tro på att tablå-tv inte är framtiden. Men vi är samtidigt ödmjuka och öppna för vad studenterna tycker, säger Dag Oredsson.

Pierre Andersson är studenternas bostadsombudsman på AF Bostäder.  Foto: Pressbild/Niklas Rudfell
Pierre Andersson är studenternas bostadsombudsman på AF Bostäder.
Foto: Pressbild/Niklas Rudfell

Långsamt och försiktigt
I en intervju med Lundagård i augusti sade AF Bostäders bostadsombudsman, Pierre Andersson, att AF bostäder arbetade för att hitta en digital lösning – men den har inte kommit än. Pierre Andersson anser dock inte att fördröjningen av den digitala omställningen inneburit att hyresgästerna betalat fullt pris för en tjänst som inte ges.
– Man kan inte se det riktigt så. Som stiftelse har vi inga vinstkrav eller en agenda att spara in pengar. Det är inga pengar som försvinner, säger Pierre Andersson.
– Vi höjde till exempel bredbandshastigheten utan att höja hyran. Och årets hyreshöjning baseras endast på renoveringsbehov och kostnader för vatten och el, säger Pierre Andersson.
När kommer er digitala lösning?
– Det beror på vad Lunicore kommer fram till i sin undersökning. Det farliga är att klampa fel och lägga ner stora pengar på en teknisk lösning som blir föråldrad väldigt snabbt. Det är viktigt att gå långsamt och försiktigt tillväga, säger Pierre Andersson.
– Vi får se vad undersökningen säger. Om studenterna vill ha Viaplay så går det snabbt. Om studenterna vill ha en portallösning, det vill säga en tjänst där studenten får en startsida med streaming av tv, film, och musik, så kommer det ta längre tid, säger Dag Oredsson.

Ingen hyreshöjning
Medieundersökningen görs som en webbenkät och några hyresgäster kommer delta i djupintervjuer.
Om studenterna trots allt vill ha kvar tablå-tv – finns det en möjlighet att få detta?
– Det är absolut möjligt, säger Dag Oredsson.
Kommer er lösning innebära en hyreshöjning?
– Vårt främsta mål är att lösningen inte ska innebära en hyreshöjning. Men vi vill ge studenterna vad de vill ha och om studenterna efterlyser en lösning som är dyrare så kan det innebära höjda hyror, säger Pierre Andersson.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.