Miljonregn över Bästa festen

- in Nyheter

Nu satsas det ännu hårdare på en sund alkoholkultur. Arvsfonden tillsätter 2,5 miljoner kronor till alkoholsamarbetet Bästa festen.

För snart ett år sedan drog samarbetet Bästa festen i gång. Projektet är en gemensam satsning av Sveriges förenade studentkårer, SFS, och PR-företaget IQ, vars mål är att minska fokuseringen på alkohol inom studentlivet. Nu får projektet 2,5 miljoner i bidrag från Arvsfonden för att expandera och utveckla konceptet.
– Tanken är att utveckla en smartare och mer inkluderande alkoholkultur, där även personer som väljer att inte dricka känner sig välkomna. Detta är alltså ingen nykterhetsrörelse. Det är ett samarbete med nationer och kårer för ett mer inkluderande studentliv där alkohol finns med, men inte står i fokus, säger Caroline Sundberg, ordförande för Sveriges förenade studentkårer, SFS.

Plattform för diskussion
Tillsammans med IQ förser SFS en plattform där kårer och nationer kan diskutera alkoholkulturen inom sina organisationer. Tanken är inte att styra kårerna och nationernas handlande utan låta varje aktör själva ta fram en metod som passar dem.
– Det är viktigt att viljan till en förändringen kommer från studenterna själva. Det är de som äger kulturen som har störst möjlighet att förändra den, säger Magnus Jägerskog, vd för IQ, och fortsätter:
– Vi bidrar med verktyg, till exempel anordnar vi seminarier och bistår med enkätundersökningar. Vad som sedan konkret ska göras får studenterna själva bestämma.

Felicia Jönsson, ordförande Lundaekonomerna. Foto: Casper Danielsson
Felicia Jönsson, ordförande Lundaekonomerna. Foto: Casper Danielsson

Nio organisationer ingår
Sedan februari ingår nio nationer och kårer i projektet. Från Lund deltar Kristianstads nation,
 Teknologkåren vid Lunds tekniska högskola och Lundaekonomerna. För dem har det handlat om praktiska förändringar av alkoholkulturen.
– Vi har gjort om hela vår novischvecka genom att flytta fokus från alkohol till gemenskap. Nu har vi gjort dagarna och efterfesterna helt alkoholfria och dessutom infört en extra vilodag mitt i veckan. På vilodagen var vi på Källbybadet, spelade volleyboll och grillade hamburgare, säger Felicia Jönsson, ordförande för Lundaekonomerna.

Pengarna ger nya möjligheter
Det är SFS som får miljonanslaget. Förutom att betala ekonomisk ersättning till medlemmarna för resor till konferenser och seminarier, ger pengarna nya möjligheter.
– Pengarna ska användas till att expandera projektet. I höst kommer vi att dubblera antalet nationer och kårer som vi arbetar med. Vi håller också på att skriva en metodbok med praktiska tips om hur festarrangörer uppnår en smartare alkoholkultur, säger SFS ordförande Caroline Sundberg.

Samarbetet är till för de organisationer som vill arbeta för en sund alkoholkultur. Under nästa konferens kommer diskussionen att föras om alkoholkulturens mest angelägna händelse – novischperioden. Medlemmarna ska då bistå med underlag rörande tillgänglighet och konsumtion av alkohol. Resultaten kommer analyseras och diskuteras under konferensen.