Föreläsningsvett och etikett

- in Nyheter
@Beri Zangana

Hur ska man egentligen bete sig i föreläsningssalen utöver att lyssna uppmärksamt? Professor Jan Teorell tipsar om vilka frågor du som ny student inte ska ställa och hur du kan lyckas med dina studier.

Nyfikenhet och ifrågasättande. Det är två egenskaper som är viktiga hos en student och som kan vara värda att tänka på inför sin start på universitetet Jan Teorell, professor i statsvetenkap.
– En nyfiken student nöjer sig inte bara med det som sägs på föreläsningar utan vill även sätta in det i större sammanhang. Men ifrågasättande är också viktigt. Det vill säga att studenten inte alltid köper det vi säger utan räcker upp handen och inte håller med, säger han.

Jan teorell förväntar sig att studenterna lägger ner mycket tid och energi på sina studier. Studenterna visar sin nyfikenhet genom vilka frågor de ställer i föreläsningssalen. Ibland blir frågorna irrelevanta för föreläsaren och det kan därför vara bra med några extra sekunders betänketid innan du räcker upp handen. Jan Teorell exemplifierar:
– ”Vad kommer på tentan” är inte direkt frågan man som föreläsare blir särskilt inspirerad av.

Han berättar att han själv var mycket envis och hade hög studiemotivation under sin tid som student. Disciplin är någonting han menar är viktigt hos en student för att den ska klara av sina studier.
– Det är viktigt att kunna sitta kvar de sista timmarna och ignorera att telefonen ringer eller att kompisarna vill hitta på något.

Men han menar också att varje tenta inte är en fråga om liv eller död och att man kommer långt med en god natts sömn och att planera sina studier väl.
– En tenta är egentligen bara en tenta, det kommer alltid fler, säger han.