Debatt: Budgeten ett litet steg på vägen

- in Debatt

Regeringen kan inte uppmana ungdomar att plugga mer när förutsättningarna är så dåliga. Det skriver Gustav Ekström, ordförande i Lunds Socialdemokratiska Studentklubb, i en debattartikel.

Sverige behöver en studentpolitik för högre utbildningskvalitet, bättre hälsa för ungdomar, sänkta trösklar till arbetsmarknaden och fler bostäder. Tyvärr tvingas vi konstatera att Moderata Studentförbundet fortfarande saknar förmågan att identifiera den politik som löser dessa problem.

I höstens budget finansieras flera förslag som det Socialdemokratiska Studentförbundet aktivt driver: Satsningar på gratis tandvård tills du är 23 år, på klimatomställning, på en stärkt jämlikhet, på en förbättrad psykisk hälsa, i synnerlighet för kvinnor, och på bostäder.

Men S-Studenter, och särskilt Lunds Socialdemokratiska Studentklubb, känner sig samtidigt besvikna. Var är resten av de nödvändiga reformerna? Hur är detta tillräckligt? Var är alla satsningar på oss studenter?

Det finns stora strukturella problem i vårt utbildningsväsende. På våra universitet och högskolor arbetar de kunskapsförmedlande under konstant ekonomisk osäkerhet och antalet lärartimmar är på vissa kurser oacceptabelt låg. Samtidigt kommer rapporter om ökad psykisk ohälsa, om utbrända studenter och personers framtider som hänger på en skör tråd. Regeringen kan inte uppmana ungdomar att plugga mer när förutsättningarna att plugga i dag är så dåliga.

Gustav Ekström är ordförande för Lunds socialdemokratiska studentklubb. Foto: Privat.
Gustav Ekström är ordförande för Lunds socialdemokratiska studentklubb.
Foto: Privat.

Vi vill se en regering som återinför fastighetsskatten och drar tillbaka ränteavdragen på bostadslån. Detta är inte bara önskvärda reformer från många ekonomers perspektiv, utan är också pengar som kan användas mycket smartare och gå till nödvändiga investeringar. Pengar som kan finansiera all sjukvård inklusive tandvård, se till att fler får möjligheten att läsa vidare och som kan investeras i nya bostäder. Vi vill även att regeringen inför vettiga sjukskrivningsregler för studenter, att de likt Labours Jeremy Corbyn lovar att ta kontroll över vår infrastruktur och göra den solid, och att regeringen med krafttag och hast gör sin del i klimatomställningen.

Och medan vi i LSSK, i S-Studenter, gör vår del för dessa mål, så föreslår Moderata studentförbundet vadå? 50 000 kronor per termin i studieavgift, dyra och ineffektiva arbetsmarknadsreformer, att vi ska vara nöjda med 10 kvadratmeter då det är åtminstone ett tak över huvudet? Lägg i stället resurserna på att stärka vår välfärd, använd statens ekonomiska muskler till att garantera alla en bostad och att förbättra studenters situation. Regeringens budget är ett steg på den vägen, men som vanligt står vi ungdomar och ropar på dem längre fram på vägen.

Lunds Socialdemokratiska Studentklubb (LSSK), genom Gustav Ekström, ordförande i LSSK.