Q : Sara Eriksson (KL)

- in Q

Sara har jobbat på AF så länge att hon blivit en del av inredningen,  först som förman för Studentinfo och sedan som programchef. När hon nu till slut lämnar sin borg är det för att börja om på ruta ett.

Propagerande stolt snållänning som likt sin landsman Kamprad gillar billigt och hemmabakade kroppkakor. Gick för långt när hon färgade Svåningen med småländska blåbär. Stolt analfabet som hellre festar flera dagar i veckan än öppnar en bok. För att orka nätterna igenom slaggar hon på borgens toaletter bland använda pappershanddukar.

Undviker otrygga situationer som att åka till Malmö eller att rösta. I senaste riksdagsvalet tog hon dock mod till sig, men råkade rösta blankt då hon missförstått konceptet med olika valsedlar. Sara hyser en viss skräck för att bli vuxen och går därför nu i regress: efter en sjukgymnastexamen och två heltidarår, flyttar hon från bostadsrätt till korridor och börjar om som novisch på PA-programmet.

Illustration: Viva Ivarsson
Illustration: Viva Ivarsson

Q kvad:

På studentlivets sista trappsteg hon står

bland alumner hon sälla sig bör

men hon klamrar sig fast med näbbar och tår

och en helomvändning hon gör.

Likt Peter Pan vill förbli ett barn

vill Sara förbli student

inystad i studentlivets garn

en olsläcklig låga i hennes bröst det tänt.

Från sitt vuxendilemma hon nu har flytt

kan än kalla studentlivet sitt hem

är nu “down with the kids” på nytt

med kursare av årgång 95.