Ledande Lundapolitiker till attack mot Smålands nation

- in Nationer, Nyheter, Politik

Smålands nation är i ropet igen. Efter att de arrangerade ett event där enbart "people of color" var välkomna vill Liberalernas toppnamn Philip Sandberg nu ställa in allt kommunalt stöd till nationen – trots att inget sådant stöd finns.

Smålands nation är en av tretton studentnationer i Lund, och känd för sin uttalat socialistiska profil som den haft sedan 1970-talet. Nationen är därför inte en del av vare sig Akademiska Föreningen eller Studentlund.

På senare tid har ett evenemang väckt uppmärksamhet, arrangerat av Smålands nation. Den 4 februari anordnades en brunch, där enbart ’’people of color’’ var välkomna. Rubriken för eventet var: ’’Bridging the gap: People of color support group and brunch’’. Alla mörkhyade personer över 18 var välkomna. Detta event har renderat uppmärksamhet, även utanför Lund efter att Lundastudenten Marcus Björk, skrivit ett kritiskt inlägg om det i tidningen Fokus. Utbildningsminister Mats Persson (L) har också uttryckt sitt ogillande inför eventets upplägg.

Philip Sandberg (L).
Foto: Emilia Lindholm

En som delade artikeln vidare var Philip Sandberg, Liberalernas oppositionsledare i Lunds kommun sedan oktober 2022. Dessförinnan var han kommunstyrelsens ordförande men lämnade efter valet över posten till Anders Almgren (S).

På Facebook skrev Philip Sandberg: ’’[…] är det verkligen rimligt att verksamheter som bygger deltagandet på din hudfärg ska bekostas med skattemedel?’’

Han berättade också att han kontaktat kommunkontoret i Lund för att undersöka om det finns några fler planerade utbetalningar till Smålands nation.

’’I så fall borde de upphöra direkt’’, skrev han.

Men när Lundagård kontaktar Lunds kommun framgår det att de inte har något löpande ekonomiskt stöd till någon nation över huvud taget. Vid ett tillfälle gjordes dock ett undantag; under pandemin beviljades de tolv nationer som hör till Kuratorskollegiet ekonomiskt stöd av Lunds kommun tillsammans med Lunds universitet. Nationerna fick totalt 400 000 kronor var.

Smålands ingår inte i Kuratorskollegiet. De gjorde en egen ansökan och beviljades 100 000 kronor av Lunds kommun, samt drygt 150 000 kronor av Lunds universitet.

När Lundagård kontaktar Philip Sandberg (L), som för tillfället är föräldraledig, kan han inte ställa upp på någon intervju. Däremot svarar han via sms och skriver att han hade varit tveksam till att bevilja Smålands nation ekonomiskt stöd, om beslutet skulle tas idag.

’’Det gäller även för andra sammanslutningar där fokus är exkludering istället för inkludering’’, skriver han.

Undersökte ni närmare deras verksamhet, när beslutet skulle tas? 

’’I en akut fas av pandemin låg fokus på att förhindra att nationerna gick omkull och att utforma ett stöd till dem utifrån en likabehandlingsprincip. Men en sådan princip tycks snarare vara ur balans på Smålands nation’’, svarar Philip Sandberg.

Lundagård har kontaktat Smålands nation, som har tackat nej till en intervju.