Minister anmäls – för att ha slopat miljoner

- in Nyheter
@Casper Danielsson

Den 17 december beslutades att 303 miljoner skulle ges till högre utbildning. Men dagen därpå meddelade minister Helene Hellmark Knutsson att hade regeringen ångrat sig. Hon anmäls nu till granskning för den snabba omsvängningen.

[ads1]

I mitten av januari kunde Lundagård berätta att Sveriges universitet och högskolor går miste om hela 303 miljoner i kvalitetsstöd.

Miljonanslaget klubbades och presenterades dock först i regeringens budget för 2016 den 17 december i fjol – men ströks sedan hastigt bara dagen därpå.

Meddelades via mejl
Minister Helene Hellmark Knutsson meddelade alla berörda parter – däribland Lunds universitet – den 18 december via mejl.

Hon förklarade att beslutet hade fattats på grund av att höstens exceptionella flyktingmottagande tvingade regeringen att vidta åtgärder och spara in på det som sparas kunde. Bland annat skrev hon:

Denna utgiftsbegränsning är en nödvändig del för att möta de kraftiga utgiftsökningar som sker under 2016 med anledning av det stora antalet personer på flykt från krig och terror som söker asyl i Sverige.”

”Känns pissigt”
Lunds universitets planeringschef Tim Ekberg räknade med ett anslag i 25-miljonersklassen och var långt ifrån nöjd med det hastiga beskedet.

– Det känns förstås lite pissigt. Det är olyckligt att regeringen behandlar sina myndigheter på det här sättet, sa han till Lundagård då.

Nu är det fler som stämmer in i klagosången. Anmälningarna till konstitutionsutskottet, KU, har under januari slagit rekord och nu läggs ännu en anmälan mot regeringen på högen.

Det är riksdagsledamoten Betty Malmberg (M) som anser att minister Helene Hellmark Knutsson agerat ”anmärkningsvärt” i frågan med slopandet av de 303 miljonerna och att hon rundat riksdagen i beslutsfattandet. Därför anmäls nu ministern till konstitutionsutskottet för granskning, rapporterar Universitetsläraren.

Riksdagen fick inget veta
I sin anmälan till KU lyfter Malmberg fram flera dimensioner i Hellmark Knutssons agerande som hon menar bör utredas.

M-politikern menar att riksdagen beslutade, i enighet med regeringens förslag, att de 303 miljonerna skulle finnas kvar i budgeten, men fördelas via regleringsbreven. Men två dagar senare, den 18 december, stryker Hellmark Knutsson anslaget och pekar på ökade kostnader i samband med flyktingmottagande.

”Självklart hade inte Sveriges ekonomiska förhållanden ändrats på detta påtagliga sätt från det att debatten hölls den 16 december, då inget av detta nämndes, till dess att ministern skickade sin e-post den 18 december,” skriver Malmberg i sin anmälan till KU.

Dröjde länge innan beslutet nådde riksdagen
Dessutom dröjde det länge innan Hellmark Knutssons e-post nådde övriga regeringen – och när det gjorde det, kom det från externt håll. Anmärkningsvärt, menar Malmberg.

”En utgångspunkt för vårt parlamentariska system är att regeringen ska verkställa riksdagens beslut. Det är därför ytterst förvånande att statsrådet på detta sätta agerar i strid med detsamma,” skriver hon i sin anmälan.

Nu hoppas Betty Malmberg att konstitutionsutskottet ska granska om Hellmark Knutssons beteende är ”förenligt med regeringens ansvar att genomföra riksdagens beslut samt huruvida agerandet är förenligt praxis.”

Helene Hellmark Knutssons pressekreterare Maria Soläng menar att processen med att behandla en KU-anmälan är krävande och ska tas på stort allvar. Regeringen ska nu svara på konstitutionsutskottets frågor, men Soläng vill inte sia om framtiden.

– Jag vill inte föregå några beslut, säger Maria Soläng.