Fler lärare behövs – men få vill utbilda sig

- in Nyheter
@Sofia Fritze

I flera år har intresset för lärarutbildningen sjunkit och en rapport visar att det fortsatt brist på lärare. Stora insatser görs för att motverka trenden – både från Arbetsförmedlingen och universitetet.

På onsdagen presenterade Arbetsförmedlingen en ny rapport som visar framtidsutsikten för omkring 200 yrken. I rapporten finns vissa nyheter – men också många ständigt återkommande bristyrken, däribland läraryrket.

Arbetsförmedlingens analyser menar att många arbetsgivare kommer få mycket svårt att rekrytera lärare.

Universitetet kämpar för att locka lärarstudenter
Utbildningschef Sinikka Neuhaus på institutionen för utbildningsvetenskap vid Lunds universitet har på nära håll följt denna nedåtgående trend för läraryrket.

På hennes institution gör man allt man kan för att försöka locka till sig nya studenter.

– Vi jobbar på bred front och samverkar både med kommuner och lärosäten, men även med andra myndigheter. Detta innebär till exempel att vi anordnar öppet hus och sprider information på andra sätt, berättar Sinikka Neuhaus.

– Det ligger i allas intresse att vi ska göra lärarutbildningen mer attraktiv och det är en fråga det har jobbats länge med.

Svårt att veta vad som ligger bakom
Vad som ligger bakom det svala intresset för läraryrket är ingen helt säker på. Lars Ericsson är kommunikatör på Arbetsförmedlingen i Skåne och han menar att det inte finns ett generellt svar, utan att det är olika från individ till individ.

– Det kan säkert handla både om den låga lönen eller brister i arbetsmiljön, menar Lars Ericsson.

Sinikka Neuhaus är inne på samma spår när det gäller arbetsmiljö, men hon tror inte att problemet är de låga lönerna.

– Lönen är inte det utslagsgivande, däremot spelar arbetsförhållande stor roll för många. Många upplever att fokus ligger för mycket på rent administrativa uppgifter, säger hon och lägger till:

– Sen ser vi också att statusen på yrket har sjunkit, vilket givetvis också spelar in.

”Försöker lyfta fördelarna”
Både Arbetsförmedlingen och institutionen för utbildningsvetenskap jobbar med problemet och försöker få fler att välja läraryrket.

Mycket handlar om att vägleda och informera blivande studenter om deras möjligheter och charmen med att bli lärare.

– Vi försöker lyfta fördelarna med att bli lärare genom att tala om yrket som något positivt och inte bara som ett problem. Nästan alla är garanterade ett jobb efter sin utbildning – vilket är en stor fördel, säger Sinikka Neuhaus.

På institutionen för utbildningsvetenskap ser man på läraryrket som något mer än bara ett yrke. Lärare är ett kall som innebär ett stort intresse för utbildning och framtiden.

– Vill man utvecklas som människa och vara med och bygga en gemensam framtid ska man söka sig till läraryrket, säger Sinikka Neuhaus.

Yrken på högskolenivå där det råder störst brist på arbetskraft  (minst konkurrens om jobben) under 2016. Källa: Arbetsförmedlingen

  • Sjuksköterskor, psykiatrisk vård
  • Specialpedagoger
  • Operationssjuksköterskor
  • Röntgensjuksköterskor
  • IT-arkitekter
  • Civilingenjörer, elkraft
  • Sjuksköterskor inom akutsjukvård
  • Sjuksköterskor (grundutbildade)
  • Förskollärare
  • Läkare