Nationsstöd gick till alkoholaktiviteter

- in Nyheter

Lunds nation har lagt tiotusentals kronor på en sångbok med dryckesvisor. Detta med pengar öronmärkta av universitet för icke-alkoholrelaterade verksamheter.

I ett avtal som slöts mellan Lunds universitet och nationerna i december 2013 beslutade sig Lunds universitet för att stödja nationerna ekonomiskt.

Det årliga finansiella stödet ger nationerna 25 kronor/helårsstudent som är inskrivna vid universitetet. Den totala summan fördelas sedan mellan nationerna i proportion till deras storlek.

För att få pengarna förbinder sig nationerna att lägga dem på verksamheter inom studentlivet som inte är alkoholrelaterade. I avtalet står tydligt att: ”De verksamheter som stöds ska vara utanför nationernas pub- och festevenemang i syfte att stärka studiesocial verksamhet som inte är kopplat till förtäring av alkohol.”

Lagt pengar på sångbok
I sin redovisning av universitetsstödet som Lunds nation skickat in till
Sektionen Student och utbildning framgår dock att nationen lagt universitets stödpengar på sådant som tydligt går att koppla till förtäring av alkohol.

Nationen har lagt nästan 35 000 kronor av universitetsstödet på att trycka en sångbok som till stor del består av dryckesvisor. Fram till juni 2015 spenderade nationen 69 427 kronor av universitetsstödet på bland annat PR och idrottsverksamhet. Men ungefär halva summan, 34 386 kronor, gick till att finansiera sångboken.

Foto: Christina Zhou
Foto: Christina Zhou

Bokens inledande rubriker är ”Till snapsen”, ”Till ölen”, ”Till vinet” och ”Till punschen”. Flera andra rubriker refererar till till festande, och många enskilda visor handlar om att förtära alkohol. I början av boken finns också en förteckning över olika namn på snapsar.

Allt som allt relaterar över hälften av sångbokens 111 sånger till fylla och att på olika sätt konsumera alkohol. Kopplingen till förtäring av alkohol är således stark.

Avtalet med universitetet anger vidare att de verksamheter stödet omfattar ska ligga ”utanför nationernas pub- och festevenemang.”

Ett exempel på motsatsen är när Lunds nation i oktober 2015 höll en ”insjungning” av sångboken på nationen. I biljettpriset ingick trerättersmiddag samt inträde till nationens nattklubb, Penthouse, och i Facebook-evenemanget inför kvällen peppas deltagarna att vara med på en ”hejdundrande fest”.

Inte bara dryckesbok
Lunds nation hade en utdaterad sångbok och ville få föra traditionsenliga studentsånger vidare. Det var därför beslutet togs om att trycka en ny sångbok, menar Sara Sveningsson, kurator på Lunds nation. Men att sångboken skulle uppmuntra till konsumtion av alkohol håller hon inte med om.
Boken är inte bara en dryckesbok, det är också en del av Lunds nation. Även om det finns mycket dryckesvisor i den så finns det också mycket andra visor.

Sara Sveningsson anser att Lunds nation skött sin del av avtalet och hoppas inte att sångboken ska påverka framtida stöd från universitetet.
Det hoppas jag verkligen inte. Det var en engångsföreteelse att vi la pengar på det här. I höstas la vi pengarna på att utveckla vårt idrottsutskott, säger Sara Sveningsson.

Inte klockrent
Tim Ekberg är planeringschef på Lunds universitet, och ansvarig för resursfördelningen som betalar ut stödet till nationerna. I hans öron låter det inte helt oproblematiskt att lägga över trettiotusen kronor på en sångbok av den här sorten.

Är detta vad pengarna ska gå till?
Spontant, nej. Utan att vara alltför insatt i materialet låter det inte klockrent. Men jag kan inte säga något alltför skarpt utan underlag, säger Tim Ekberg.

I biljettpriset till insjungningen av sångboken ingick inträde till Lunds nations nattklubb, Penthouse. Och det peppades för en ”hejdundrande fest”. Vad tänker du kring det?
Det här får vi ta och titta på. Jag får prata med den som satt ihop det aktuella underlaget (nationernas redovisning., red. anmärkning) och så får vi titta djupare i detta. Det är ju väldigt tydligt från ledningen att stödet ska vara till verksamheter som inte har kontakt med den alkoholrelaterade verksamheten.

Om Lunds nation inte skött avtalet kommer det påverka framtida utbetalningar?
– Ja, självklart kan det göra det. Annars är det inte mycket till avtal. Vi kommer att följa upp det här och gör vi bedömningen att enskilda nationer inte följer avtalet finns all anledning att få ledningen att titta på, och ompröva, ifall man ska ge pengar framöver, säger Tim Ekberg.

Om avtalet

  • Stödet till Lunds samtliga nationer för icke-alkoholrelaterad verksamhet ger  nationerna årligen tjugofem kronor per helårsstudent inskriven vid Lunds universitet.
  • Förutsättningen för stödet är verksamheten som bekostas ska ligga utanför nationernas pub- och festevenemang, ”i syfte att stärka studiesocial verksamhet som inte är kopplat till förtäring av alkohol.”
  • Enligt avtalet beräknas stödet med utgångspunkt i ”antalet medlemmar som är registrerade studenter vid LU för aktuell period. Vid beräkningen används medeltalet av de två föregående terminer som studenter registrerats i terminsräkningsföreningens medlemsregister.”
  • Stödet utbetalas till Kuratorskollegiet (KK) som därefter betalar ut stödet i proportion till nationernas respektive storlek.