Campus Helsingborgs rektor lämnar tjänsten

Sex år som rektor i Sundets pärla får räcka. Campus Helsingborgs rektor Jesper Falkheimer kommer att lämna sin tjänst vid årsskiftet.

En blandning mellan att vara len i mun och vara en rättvis förhandlare. Så beskriver Campus Helsingborgs rektor Jesper Falkheimer det uppdrag han har haft sedan 2011 – och det uppdrag som han kommer att lämna vid årsskiftet.

”Dags att fortsätta”
Rektorsmandaten vid Lunds universitet löper under sex år. Men trots att Jesper Falkheimer fick frågan från rektor Torbjörn von Schantz om att ge uppdraget sex år till, väljer han att lämna sin tjänst vid årsskiftet och gå vidare.

– Det är dags att göra något nytt. Jag är nöjd med Campus Helsingborg och positionen som vi har fått och det är rätt lagom att lämna, säger han.

– Vi har blivit en stabil del av Lunds universitet och utvecklat vår samverkan med Helsingborgs stad. Jag känner mig nöjd – och då är det klokt att gå vidare.

Han menar att beslutet var relativt enkelt att fatta, trots goda relationer med såväl kollegor som universitetsledningen.

– Relationen med rektorsrådet och ledningen vid universitetet fungerar jättebra. Jag upplever att vi har haft ett starkt stöd för vår utveckling i Helsingborg, säger han.

Blir kvar vid Campus
Men trots att Jesper Falkheimer lämnar sin nuvarande post på vid universitetet kommer han inte att lämna varken Helsingborg eller akademin.

Han kommer från och med årsskiftet att återgå till sin professur vid institutionen för strategisk kommunikation och syssla med forskning. Vad som väntar längre fram vet han däremot inte.

– Vi får se lite vad som händer. Till att börja med kommer jag återgå till att vara professor på heltid. Det blir en intressant upplevelse, skrattar Jesper Falkheimer.

Nöjd med regional samverkan
Mycket har hänt vid Campus Helsingborg sedan han klev på sitt uppdrag. Campus utbildningar är några av få som faktiskt ökar sitt sökarantal till den kommande höstterminen och Jesper Falkheimer ser att ett allt närmare samarbete med såväl Helsingborgs stad som universitetet i Lund har varit gynnsamt.

– Det är bra att vi har fått igång forskningsplattformar med regional förankring och även den nya och fina Helsingborgen, säger han.

Men det finns fortfarande saker som kan göras.

– Campus Helsingborg är en utvecklingsbar del av Lunds universitet. Det har varit ett tydligt mål länge att göra campus till en integrerad del av universitetet, men samtidigt ha en koppling till regionen med samarbetsmöjligheter, säger han och menar att det finns en stor utvecklingspotential för forskning i regionen.

Finns det något du hade velat göra men inte gjort?
Jag hade nog velat bygga upp fler utbildningar och att förbättra studiemiljön här. Våra lokaler är fina, men felkonstruerade. Men det är dock en finansieringsfråga. Jag är nöjd med de senaste sex åren, säger han.

Nu väntar ett beredningsarbete för universitetet i att hitta Jesper Falkheimers ersättare. Han har själv några tips på vad som behövs:

– Det är viktigt att vara diplomatisk, kunna fylla en kommunikativ funktion mellan staden och universitet och även att vara samverkansorienterad. Det är viktigt att kunna fungera såväl internt på universitetet som i världen utanför – och det är inte helt lätt, alltså, säger han.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

You may also like

Charlotta Johnsson ny rektor för Campus Helsingborg

Charlotta Johnsson, professor vid Institutionen för reglerteknik, utses