Det borgas för efterlängtade studieplatser

- in Nyheter
@Lundagård

Akademibokhandelns gamla lokal i AF-borgen ska bli till studie-zon. Beslutet tas emot med positiva reaktioner, men bristen på studieplatser är fortfarande stor.

[ads1]

Efter att Akademibokhandelns lokal i AF-borgen stått tom i sex månader kommer den nu från och med den 1 juli göras om till studie-zon. Runt 70 tysta studieplatser kommer att skapas med hjälp av långbord och stolar.

Det är Lunds universitet som hyr lokalen av AF-borgen och det är ett efterlängtat beslut i en tid då studieplatserna är få. Kontraktet är fram till sista december och förnyas sen årsvis.

Fyra studenter per studieplats
Enligt en färsk rapport från Lunds universitets studentkårer, Lus, så går det mer än fyra studenter på varje studieplats på Lunds universitet. Kårerna har gjort en egen inventering på studieplatser på universitetet eftersom de inte tycker att den gamla rapporten från Lunds universitet stämmer.

Vår rapport visar på att det är 0,23 platser per student. Och då har man utgått från enbart helårsstudenter. Räknar man in alla studenter som det faktiskt gäller blir det minst 5000 fler studenter i vissa perioder vilket ger en egentligt sämre kvot, säger Cecilia Skoug, ordförande på Lus.

”Inte hängt med i utvecklingen”
Studenternas studievanor har förändrats de senaste tio åren. Tidigare föredrog studenter i högre grad att sitta hemma och studera, men i dag vill allt fler studera i universitetets lokaler. Cecilia Skoug menar att den typen av förändring av inställning hos studenterna har spelat in i frågan om platsbrist.

– Man har inte hängt med i utvecklingen och kårerna ser fortfarande att det är en stor brist på fungerande studieplatser.

I Akademibokhandelns gamla lokaler kommer det att bli studieplatser. Foto: Casper Danielsson
I Akademibokhandelns gamla lokaler kommer det att bli studieplatser. Foto: Casper Danielsson

När Akademiska föreningen och AF-borgen gjorde om den gamla bokhandelslokalen så insåg de efter ett tag att det skulle passa bra som studie-zon. Stina Åkesson, vd för AF Borgen AB är jätteglad för den nya hyresgästen.

–Det är win-win för alla. Det är bra för studenterna och även en jätteviktig inkomst för AF-borgen.

På jakt efter fler studieplatser
Samtidigt fortsätter sökandet efter fler studieplatser. På de tusentals studenter som nu är utan studieplatser kan 70 nya platser tyckas verka lite, men Cecilia Skoug är ändå positiv.

– 70 platser är relativt lite men vi tacksamma över alla små förändringar. Det är också ett stort plus att det är centralt.

Andra studieplatser som kommer att skapas är bland annat i Kungshuset i Lundagård.

Artikel: Andrea Huberyc