Nytt landmärke i Lund

- in Bildspel

För 51 år sedan landsteg representanter från Uardaakademin i Lund för första gången – och i fjol upprepades bedriften. Under måndagen restes och avtäcktes en minnessten i Värpinge för att föreviga reprisen av bragden.

Den 9 maj 1965 startade en udda marin expedition från Lomma hamn. Efter fem timmar landsteg Uardaakademin med Sten Broman, Povel Ramel med flera i spetsen i Värpinge by.

Där var vattnet för grunt för en fortsatt resa och enligt en osäker källa var även Sten Broman ”sur både utvärtes och invärtes” då regnet vräkt ner under större delen av resan.

På platsen för landstigningen, eller rättare sagt på andra sidan Höje å, i Staffanstorps kommun, (Lunds kommun trilskades eftersom marken på Lunds sida är naturreservat) restes en sten till minne av bragden. Exakt 50 år senare upprepades bragden av Kungl. Envoys under liknande omständigheter men med gladare miner vid ankomst, och under måndagen avtäcktes Sten nummer två till minne av Sten.

Redan under lördagen påbörjades arbetet med en kortare förhandling med Uardaakademin om var stenen skulle stå för att inte överglänsa det äldre monumentet och fortsatte sedan med röjning av det illa överväxta området och gjutning av fundament strax bortom Värpinge bro. Det såg enligt uppgift ”för jävligt ut” innan röjningsarbetet påbörjades.

Under nationaldagen avtäcktes den nya stenen till en fanfar av Bläckhornen, som tillsammans med baletten underhöll den församlade skaran av åskådare. För själva avtäckningen stod markägaren Carl-Johan Wachtmeister, som var med vid avtäckningen av den första stenen, då 10 år gammal.

Tal hölls även från Uardaakademins nuvarande ledning, Per Erlandsson från Lomma seglarsällskap, som även var behjälpliga med båt och följebåt under expeditionen. Slutligen lades det ner blommor från advokat Ulf Alfredson, som var en av deltagarna i den ursprungliga expeditionen 1965, det delades ut medaljer till alla deltagare och det serverades ångtrut med nubbe.