TV: Påven uppmanades att ge fossilindustrin kalla handen

- in Nyheter

I samband med sitt tal i Malmö arena tackade påven alla de i världen som på olika sätt kämpar för att rädda vårt gemensamma hem. Några av dessa gick att finna i Lund under dagen och de hade ett skarpt budskap till påven själv.

Vid Knut den Stores torg i Lund stod under måndagen representanter för  kampanjen Fossil Free och delade ut informationsblad. Med sig hade de plakat med orden ”Fossil free future” och ”The earth & the poor are crying out for divestment” präntade i svart.
– Vi är här för att uppmärksamma att The Vatican Bank har investeringar i fossilindustrin. Vi vill att de ska investera i förnyelsebara alternativ istället. Det passar bra att uppmärksamma frågan när påven är i Lund, säger aktivisten Sara Nyberg.

Divest Vatican är en del i den världsomfattande kampanjen Fossil Free, initierad av miljöorganisationen 350.org, där instanser så som Lunds Universitet uppmanas till diverstering från fossila bränslen. Sara Nyberg menar att endast en femtedel av de fossila fyndigheter vi känner till idag kan utvinnas om tvågradersmålet för global uppvärmning som sattes upp i Paris ska kunna hållas. Det finns redan mycket pengar investerade i fossila bränslen under marken, men dessa måste alltså förbli under jord, konstaterar Sara Nyberg.

Aktivisterna spred sitt budskap genom att prata med förbipasserande och dela ut information, men också med ett brev levererat hela vägen till påven.
– Vi har inte fått de senaste uppdateringarna ännu, men troligtvis har påven nu fått brevet.

En aktivist i Fossil Free-gruppen kunde genom en bekant, vilken skulle prata med påven om ’kostråd’, överlämna ett brev. Sara Nyberg berättar att de där uppmanar påven till diverstering.
– Påven är grön i sinnet, men han måste vara grön i praktiken också. Han har uttryckligen sagt att vi måste stoppa klimatförändringarna, men nu gäller det att gå från ord till handling.