Lena Ek ska samordna ESS:s framtid

- in Nyheter

I dag påbörjar Lena Ek sitt arbete som samordnare för ESS. Tidigare har Lena Ek varit miljöminister och ordförande för Södra skogsägarna men nu ska hon istället koordinera ihop arbetet för en av framtidens världsledande forskningsstationer.

Utanför Lund byggs sedan 2012 en av de största och mest högprioriterade forskningsanläggningarna i Europa, den europiska spallationskällan (ESS). Målsättningen med ESS är att utveckla en högkvalitativ forskningsinfrastruktur som dessutom skapar ett mervärde för samhället. Med en nyutsedd samordnare är målsättningen att det vid ESS ska det bedrivas forskning som når den internationella framkanten.

I rollen som samordnare för ESS ska Lena Ek hjälpa Regeringskansliet med sitt uppdrag. Det behövs nämligen en ökad koordinering mellan de inblandede samt en höjd medvetenhet om projektet ESS i Sverige och internationellt. En samordnades roll är att bidra till detta samt att genom samverkan förbättra samarbetet mellan ESS, universitetet och näringslivet.

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, säger att ” Med en samordnare stärks samordningen och medvetenheten om ESS-projektet både i Sverige och internationellt. Syftet är att uppnå regeringens målsättning att utveckla högkvalitativa och väl utnyttjade forskningsinfrastrukturer i Sverige som också skapar mervärde för det övriga samhället. Jag är glad att Lena Ek åtagit sig uppdraget och kan börja sitt arbete redan den första december”

Fakta:
ESS är framtidens neutronkälla som kan jämföras med ett enormt mikroskop. Detta används för att studera funktion och struktur hos olika material. En uppsjö av områden såsom fysik, kemi, klimatsmart teknologi och livsvetenskap är bara några där ESS kan erbjuda nya forskningsmöjlighetet. Önskan är att ESS ska kunna utnyttjas med full effektivitet från 2025 och att anläggningen blir hjärtat för världsledande forksning.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

You may also like

ESS får ny ledning

Under torsdagen tillsattes John Womersley som ESS nya generaldirektör och tar med sig en diger erfarenhet.