300 miljoner kronor mer till ESS

- in Aktuell, Nyheter

ESS har länge varit underfinansierat trots att stora summor pengar beviljats forskningsanläggningen. Arbetet har ytterligare försvårats och försenats av coronapandemin, och anläggningen tilldelas nu ytterligare 300 miljoner kronor från regeringen.

ESS står för European Spallation Source och är en alleuropeisk forskningsanläggning här i Lund med en sammanlagd budget på 34 miljarder fördelat på 13 medlemsländer. Sverige har fram tills nu stått för 10 miljarder. Nu tillförs emellertid projektet ytterligare 300 miljoner kronor, vilket utbildningsminister Anna Ekström (S) tillkännagav vid ett besök på anläggningen tidigare i veckan. Detta rapporterar Sydsvenskan.

Så sent som i december tillkännagavs att projektet försenas med två år, vilket ökat kostnaden med 5,6 miljarder kronor. Förslaget om att 300 miljoner kronor i vårbudgeten ska räknas till projektet motiveras dock med att coronapandemin försvårat situationen och försenat arbetet. Anna Ekström uttrycker även en förväntan kring att andra medlemsländer hjälper till att göra projektet till verklighet. Hon vill dock inte specificera vilka.

Trots att anläggningen är underfinansierad och risken för att Sverige får ta på sig ytterligare stora kostnader finns fortfarande ett nära samarbete med både Danmark och övriga länder i projektet. Anläggningen beräknas kunna sättas i drift tidigast 2027.