Region Skåne söker läkar- och sjuksköterskestudenter

- in Corona, Nyheter

Coronapandemins andra våg håller Sverige i ett hårt grepp, och landets sjukvårdspersonal är hårt pressad. Region Skåne söker nu läkar- och sjuksköterskestudenter som kan hjälpa till att förstärka vården. 

”Är du läkare, sjuksköterska eller undersköterska? Vi har just nu behov av att förstärka vården med vårdutbildad personal på grund av covid-19-pandemin. Även du som går en vårdutbildning och kan hjälpa till får gärna höra av dig.” skriver Region Skåne på sin hemsida.
Beroende på vilken del av utbildning du genomfört blir arbetsuppgifterna olika, skriver de på hemsidan.
Lundagård har varit i kontakt med Sara Frostberg Lowery, kommunikatör på Region Skåne, för mer information.
Vilka arbetsuppgifter kan det röra sig om?

”Arbetsuppgifternas karaktär beror på den enskilde personens erfarenhet och kompetens. Det kan t.ex. bli aktuellt med administrativa arbetsuppgifter i smittspårningsarbetet.”

 Finns det någon minimigräns på avklarad utbildningsnivå?

”Det finns rekommendationer för anställning av studenter. Ex. För timanställda som icke-legitimerad underläkare krävs att läkarprogrammet till och med termin 9 är godkänt samt att kursen inom den specialitet som studenten ska arbeta inom är godkänd. Men det är inte aktuellt att sätta en generell minimigräns. Vid en timanställning utgår man från studentens kompetens och erfarenhet.”

Kommer studenterna att hjälpa till med covid-19-sjuka patienter? 

”Vi rekommenderar att studerande inte ska delta i vård av bekräftat smittad patient. Riktlinjen är att ordinarie personal tar hand om Covid 19-patienter.”

Finns det något mer som Lunds universitets läkar- och sjuksköterskestudenter bör känna till?

”Vi vill gärna poängtera att det är av vikt att studenten har en balans mellan fritid och studier. Har man tid och möjlighet att ’hjälpa till’ så är vi i Region Skåne oerhört tacksamma för alla insatser.”