Blekingska nationen flyttar

- in Nationer, Nyheter

Stadens studentliv rör sig åt nordost och Blekingska nationen vill inte hamna utanför. Nationen överger studentlivet på Vildanden för LTH och räknar med fler medlemmar efter flytten.

Blekingska nationen är belägen vid studentområdet Vildanden på väster sedan 1960. Mer än 55 år senare har nationens styrelse bestämt att åter bygga nya lokaler, denna gång på Ideonområdet.
– Det är kul att vara med och bygga lokaler anpassade till nationens aktiviteter, säger Filippa Wieselgren kurator för Blekingska nationen.

Nya behov för verksamheten
Beslutet att flytta och bygga nya lokaler motiveras med att nationens aktiviteter ska stå i centrum. Det innebär att styrelsen bland annat har diskuterat bygget av musikscener och barer för de nya lokalerna. Tanken är också att nationen ska nå ut till fler studenter.
– Verksamheten har förändrats så de nya lokalerna kommer vara tillgänglighetsanpassade, säger Filippa Wieselgren.
– Det finns en chans för att öka antalet medlemmar men de kanske kommer se lite annorlunda ut, fortsätter hon.
Filippa Wieselgren tror att medlemmarna kommer bli en mindre blandad grupp med fler ekonomer och teknologer.

Vill närmre studenterna
Blekingska nationen har varit lite avskiljt från resten av Lund och Wieselgren tycker att nationen ska vara ett alternativ för alla.
Det är inte bara att det nya läget närmare universitetsområdet skulle göra nationen mer lättillgänglig för studenterna utan nationen skulle följa med en generell utveckling i Lund.
– Staden rör sig åt nordöst, det är spännande att vara med i den rörelsen, säger Filippa Wieselgren.

Inget beslutat än
Exakt hur de nya lokalerna kommer se ut är inte bestämt, men de kommer vara större och Filippa Wieselgren hoppas på att antalet boenden som nationen kan erbjuda kommer dubblas. Vad som kommer hända med de gamla lokalerna på Vildanden är inte heller bestämt ännu.
Inget är köpt eller byggt hittills, men tanken är att flytten ska ske vid årsskiftet 2018/19.
Flytten är dock tveeggad. Visserligen kommer den innebära mer exponering och större lokaler för Blekingska nationen, men för Vildanden och alla som bor där betyder det att förlora sin enda nation och sin enda klubb.