Studentvärdar ska säkra en trygg klubbmiljö

- in Nyheter, Studentliv

Malmö nations klubb har haft bekymmer med folk som smiter in utan att betala. För att förebygga detta har nationen nu beslutat att ha studentvärdar som extra personal för att få bukt med problemet. 

Sommaren 2016 renoverade Malmö Nation sin klubb. Ombyggnationen ledde till att det blev lättare för studenter att smita in vid entrén utan att betala. Nu vill nationen i möjligaste mån minimera risken för detta och har därför börjat ha studentvärdar som extra insatta tjänstemän.

– Vi har börjat ha två studentvärdar som ska agera entrévärd vid mindre tillställningar. Värdarna har i princip samma funktion som en funktionär men med ett mer specifikt syfte. Som till exempel att skicka ut folk som är för fulla eller förhindra att folk smiter in utan att betala, säger Alex Evander, kurator på Malmö Nation.

Exakt vad studentvärdarna har för uppgift är lite oklart. De ska agera entrévärd, funktionär och ibland vara på plats istället för en ordningsvakt. Alex Evander betonar dock att studentvärdarna ska fungera som ett komplement till klubbens tjänstemän, inte till ordningsvakterna.

– Vi skulle aldrig dra in på antalet ordningsvakter och i stället ta in en studentvärd. Det är snarare så att de ska vara där när vi inte har krav på oss att ha vakter men ändå vill ha lite koll på sittningarna, säger Alex Evander.

Att studentvärdarna ska få någon form av utbildning har inte varit på tal.

– Det är ingenting vi har funderat över. De har jobbat med vakterna tidigare och har bra koll på vad som behöver göras och har god relation med vakterna. Men studentvärdarna har inga andra befogenheter än en vanlig funktionär. Det är egentligen bara en annan benämning på våra ideella arbetare, säger Alex Evander.

På Malmö Nations Facebook-sida skriver nationen att studentvärdarna ska ”se till att ni mår bra och känner er trygga”. Att säkra en trygg klubbmiljö har tidigare varit ett problem för nationen, vilket Lundagård skrev om vintern 2015. Men Alex Evander menar att händelserna inte haft någonting att göra med införandet av studentvärdarna.

– Absolut inte. Vi värnar alltid om att förbättra vår klubbmiljö och att den ska vara så trygg och säker som möjligt. Efter händelserna 2015 drog vi igång ett jämställdhetsarbete och våra interna utredningar har visat att det har blivit bättre. Det är jättepositivt, säger Alex Evander.