Läraren på Juridicum fälls för oredlighet

- in Nyheter

En adjunkt på Juridiska fakultuten fälls för vetenskaplig oredlighet efter att ha kopierat ett examensarbete och publicerat det som sin egen forskning. Adjunkten har tidigare fått en varning för att ha kopierat delar av sitt undervisningsmaterial.

Den lärare på Juridiska fakulteten som tidigare fått en varning för att ha plagierat delar av sitt undervisningsmaterial fälls nu även för vetenskaplig oredlighet. Detta efter att det har konstaterats att han kopierat stora delar av en students examensuppsats och publicerat resultaten under eget namn i  Vänbok till Axel Adlercreutz som kom ut 2007.

Ärendet ska nu lämnas över till Juridiska fakulteten för ”vidare hantering” efter att prorektor Eva Wiberg i dag beslutade att fälla läraren för vetenskaplig oredlighet.

En anmälan om misstänkt fusk kom in till Nämnden för utredning av vetenskaplig oredlighet vid universitetet i november 2016. Ärendet har sedan utretts av sakkunniga från andra lärosäten, som konstaterar att studentens examensarbete kopierats i princip ordagrant. Till och med stavfelen är identiska. Enligt utredningen måste plagiatet ha skett uppsåtligen.

Adjunkten har fått möjlighet att yttra sig i en skriftlig kommentar och bekräftar där att sakomständigheterna i utredningen är korrekta. Han skriver även att han ”förstår resonemanget i yttrandet” och ”inser allvaret i den uppkomna situationen”.

JF: ”Alla förstår att det inte är okej”
Juridiska föreningens ordförande Johan Reimer vill invänta fakultetens beslut om vilken påföljd som kan aktualiseras för adjunkten innan han uttalar sig vidare om ärendet.
– Men alla förstår ju att det här inte är okej, säger han.

Tycker ni att läraren kan jobba kvar?
– Det är upp till fakulteten att bestämma. Vi vill avvakta med att uttala oss om påföljder innan fakulteten fattat sitt slutgiltiga beslut, säger Johan Reimer.

Läs mer: Lärare publicerade studentens text som sin egen

Fotnot: Lundagård har sökt både läraren och Juridiska fakultetens prefekt för kommentarer.

Artikeln kommer att uppdateras