Osäker framtid för studenttidningen Gaudeamus

- in Nyheter
@Tindra Englund

Ändrad finansieringsmodell och sekretessbelagda handlingar. Gaudeamus chefredaktör Cornelia Thomasson är orolig över att Stockholms studentkår tänker lägga ned tidningen.

Studenttidningen Gaudeamus, ”Gadden”, grundades 1924 och har sedan dess bevakat och granskat studentlivet vid Stockholms universitet. Tidningen ägs av Stockholms universitetets studentkår (SUS) men är redaktionellt oberoende, med andra ord har kåren ingen rätt att lägga sig i vad tidningen skriver.
– Gaudeamus når ut till alla studenter vid universitetet och vi värnar om studenternas intressen. Vi går inte ärenden åt universitetet eller kåren utan vi finns till för studenterna, säger Cornelia Thomasson,  Gaudeamus vikarierande chefredaktör.

Ändrad finansieringsmodell
Stockholms universitet ger årligen åtta miljoner kronor till SUS och av dessa har 1,8 miljoner tidigare varit reserverade för studenttidningen. Men enligt Cornelia Thomasson skickade universitetsledningen under förra året signaler om att de inte längre var intresserade av att finansiera tidningens verksamhet.

För några veckor sedan tillkännagav universitetsledningen att kåren nu är fri att själv bestämma hur man vill disponera de åtta miljonerna.
– Då (för ett år sedan, reds. anm.) var premisserna att det var universitetet som inte var så intresserade av att finansiera Gadden. Men nu är det upp till kåren om de vill lägga pengarna på Gadden, säger Cornelia Thomasson.

Mycket är oklart
Exakt vad den nya finansieringsmodellen kommer att innebära för tidningen är i nuläget oklart och kårstyrelsen har bestämt sig för att sekretessbelägga alla handlingar som rör diskussioner om Gaudeamus från de senaste två styrelsemötena.
– Det faktum att universitetsledningen nu ändrat hur de ser på finansierineg av vår kårverksamheten har även ändrat hur vi ser på vår egen verksamhet, säger Henric Södergren, ordförande för SUS.

Henric Södergren. Foto: press.

Enligt Henric Södergren rör diskussionerna hur man vill göra med tidningen i framtiden och eventuellt kommer styrelsen att formulera en proposition om detta till universitets kårfullmäktige den 18 maj. Men eftersom ärendet är sekretessbelagt kan han i nuläget inte uppge vad diskussionerna handlat om. Han kan inte heller uppge skälet till att man valt att sekretessbelägga ärendet.
– Det kan jag inte uttala mig utan att röja sekretessen, men det är sekretessbelagt enligt det regelverk som vi har och de skäl som anges där, säger Henric Södergren.

Samtidigt har kåren ännu inte utlyst varken posten som arvoderad reporter eller tjänsten som chefredaktör vid tidningen. Den nuvarande chefredaktören Cornelia Thomasson, vars vikariat går ut i juni, ser detta som ett mycket oroväckande tecken och  är orolig att det innebär att kåren bestämt sig för att lägga ned tidningen.
– Styrelsen kommer att ha möjlighet att skriva en preposition till fullmäktige den fjärde och det kommer ju såklart även att ta bäring på vilken arbetsstyrka som kommer att vara där, säger Henric Södergren.

Cornelia Thomasson tycker att det är problematiskt att de anställda på tidningen med sin kunskap och kompetens till stor del uteslutits ur diskussionerna om tidningens framtid.
– Vi lämnade in ett omfattande underlag på 20 sidor ungefär, som behandlade allt från vad redaktionellt oberoende betyder till hur budgeten skulle se ut om man skar bort x antal nummer. Men vi upplever inte att vi fått någon respons på det vi lämnade in. Vi har inte fått några frågor och ingen berättar för oss hur tankarna går, säger Cornelia Thomasson.

En viktig plattform för studenter
Förutom sin roll som granskande tidning betonar Cornelia Thomasson även Gaddens viktiga roll som en plattform för studenter som vill göra sin röst hörd.
– Gaudeamus är idag en självklar plattform för studenter som på olika sätt vill skriva opinionsmaterial eller göra sin röst hörd. Om tidningen försvinner, försvinner även denna möjlighet, säger Cornelia Thomasson, chefredaktör för Gaudeamus.

Personligen ser även Henric Södergren att tidningen spelar en viktig roll för att upprätthålla kåren som en fungerande demokratisk organisation.
– Vi är en politisk organisation och då behövs det även en instans som granskar oss, det är min hållning, säger Henric Södergren, ordförande för SUS.

Om tidningens verksamhet ska förändras kommer beslutet att tas vid Stockholms universitets kårfullmäktige den 18 maj.