Breddat uppdrag för bekant aktör – Akademiska hus studentbostadssatsningar i Lund

- in Nyheter

Akademiska hus ska på uppdrag av regeringen bygga nya studentbostäder i landet. Satsningar är på gång i Lund som är en av de kommunerna med störst bostadsbrist för studenter. Men det dröjer innan de stora planerna blir verklighet.

Regeringen presenterade i augusti 2017 planer på att bygga 28 000 nya bostäder fram till år 2026. Stora delar av uppdraget har fallit på Akademiska hus som sedan år 2014 breddat sin uppdragsbeskrivning från förvaltning av universitetsbyggnader till att inkludera byggande av studentbostäder. 11 000 studentbostäder ska byggas fram till 2021 och mellan 2021 till 2026 finns det möjligheter att det blir fler.

Enligt Akademiska hus kommer ungefär 4500 bostäder att säljas eller bytas till andra aktörer. Akademiska hus har tidigare sålt mark till AF bostäder där projektet Marathon byggs. Det står dock klart att 6500 av de 11 000 bostäderna som ska byggas har Akademiska Hus hand om och dessa ska bli studentbostäder. I Lund och Alnarp kommer det i samarbete med Akademiska Hus att byggas 2200 bostäder fram till 2021.

– I nuläget arbetar vi med detaljplaner på östra LTH området. Vi arbetar just nu med kommunen och konkretiserar våra planer, säger Susanne Malmgren på Akademiska Hus.

Enligt Lunds kommun är samarbetet med Akademiska hus en del av ett större politiskt beslut som togs förra året av Socialdemokraterna och Miljöpartiet och är inte begränsat till byggandet vid östra LTH.
Satsningen kallas 3000 plus och ambitionen är att 3000 studentbostäder ska byggas inom 10 år i Lund. Arbetet med Akademiska hus är en viktig del i detta och det finns gemensamma prioriteringar mellan parterna enligt Lunds kommun.

– Vi för kontinuerliga samtal med Akademiska Hus om framtida behov och hur de bäst ska realiseras, säger Marcus Horning, Stadsbyggnadsdirektör på Lunds kommun.