Sextrakasserad student får hundratusen

- in Nyheter

Stockholms tingsrätt har dömt Lunds universitet att betala ett skadestånd på 100 000 kronor till en student som trakasserats sexuellt av sin lärare, vilket bland annat Sydsvenskan har rapporterat om.

Trakasserierna ska ha börjat under höstterminen 2013, då den manlige läraren ska ha påtalat att de båda var homosexuella, och därmed förstod varandra. Han ska även ha kommenterat studentens kropp och pratat om sex under deras enskilda möten.

I anmälan till Diskrimineringsombudsmannen fanns även vittnesmål från fler studenter som vittnade om att läraren ofta ska ha anspelat på sex och kommenterat studenters utseenden.

Universitetet har bestridit anklagelserna mot läraren, men har ändå gått med på att betala ut skadeståndet.

Eftersom universitetet ligger under staten, är det staten och inte universitetet som ska betala 100 000 kronor diskrimineringsersättning till studenten. Utöver det tillkommer det även ersättning på 96 000 kronor till Diskrimineringsombudsmannen för rättegångskostnader.

Enligt Kvällsposten är läraren inte längre anställd vid Lunds universitet.