Ursäkta röran Krischan bygger om

- in Nationer

Kristianstad nation står inför omfattande ombyggnation och nybyggnation. Denna veckan revs hela festlokalen invändigt och i framtiden planeras två nya bostadshus och renovering av de befintliga bostäderna.

När Lundagård besöker Kristianstad nation på tisdagseftermiddagen hänger regnet i luften och volleybollplanen utanför nationshuset är täckt av vatten.

Innanför dörrarna råder en mer positiv stämning. Här har det nämligen börjat renoveras.

På plats för att visa oss runt är Katrin Sörensen, kurator på Kristianstads nation och Hannes Brattgård, huskassör, samt Ola Troedsson, pro-inspektor och Jan Eric Larsson, inspektor. Alla är exalterade över byggprojekten, framförallt de två inspektorerna.

Hannes Brattgård, Karin Sörensen och Jan Eric Larsson. Foto: Felicia Green.

Vi visas in i Nationens festlokal ”Gillestugan” som numera är helt utblåst, golven är täckta med spånskivor och rummet lyses upp av en stark strålkastarlampa.
– Köket har varit för litet väldig länge och det kommer renoveras helt, säger Ola Troedsson och pekar mot en kaklad vägg som tidigare varit nationens kök.

– All restaurangverksamhet är pausad från och med nu till augusti i år. Det innefattar även all pub- och klubbverksamhet, säger Katrin Sörensen.

Varför de valt att renovera festlokalen just nu beror på att det är Lundakarneval i år. Då sker generellt en nedgång i aktivitet på nationen, för att sedan öka igen efter karnevalen.

Vi beger oss ut i grådasket igen och blir visade runt till baksidan av huset. Det är nämligen här fas två i byggprojektet ska ta plats. Två nya bostadshus med sammanlagt 78-85 nya studentrum planeras byggas bredvid och bakom det nuvarande nationshuset. Marken ägs redan av nationen, dock är finansieringen av fas två inte helt klar än.
– Vi kommer söka bidrag från olika stiftelser för att finansiera delar av renoveringen och nyproduktionen, säger Hannes Brattgård.

– Vi kan belåna det gamla huset mer, men behöver ändå fylla på med pengar från andra bidrag. Eventuellt får vi också vänta lite tills byggbranschen har lugnat sig lite. Just nu är det väldigt dyrt att bygga, säger Ola Troedsson.

Förutom stiftelser så ber nationen om donationer. På Kristianstads nations hemsida finns information om donationspaket som kostar allt i från 1 500 till 50 000 kronor.
– Vi är rätt säkra på att det kommer gå ihop sig men vi startar inte förrän vi säkrat finansieringen, säger Ola Troedsson.

– Det kostar, och det är tråkigt men vi måste vara realistiska. Vi vill ha en sund ekonomi så att vi inte går i konkurs, säger Jan Eric Larsson.

Katrin Sörensen och Ola Troedsson. Foto: Felicia Green

I fas tre är det dags för renovering av det ”gamla huset” och därmed nationens befintliga bostäder. Detta kommer bli en rejäl standardhöjning, och med det följer även hyreshöjning.  Alla fyra är noga med att poängtera att man tar information om projektet och hyreshöjning på stort allvar.
– Vi är noga i kontakter med våra hyresgäster, säger Hannes Brattgård.

Hyreshöjningen kommer ske etappvis och inte i en klumpsumma.
– Vi kommer inte höja med 900 kronor på en gång, säger Ola Troedsson och fortsätter:

– Vi gör ju allt detta för studenterna.