Kårernas främsta företrädare är korade

- in Nyheter
@Lundagård

Christina Abdulahad och Alexander Nymark blir Lunds universitets studentkårers (Lus) nya presidium. Det stod klart när kårerna under tisdagskvällen höll valting inför kommande verksamhetsår.

I hörsalen på Lux har representanter från universitetets nio studentkårer samlats under tisdagskvällen för att välja nytt presidium för kårernas paraplyorganisation Lus.

Christina Abdulahad från Samhällsvetarkåren och Ida Lunga från Lunds naturvetarkår var nominerade av Lus valberedning till posterna. Alexander Nymark från Humanistiska och teologiska studentkåren hade valt att motkandidera till posterna.

Från de samlande kårerna får de tre kandidaterna bland annat frågor om deras syn på stress, kvaliteter de vill se hos en eventuell framtida kollega och hur Lus kan göras mer inkluderande.

Inledningsvis under valtinget är stämningen god. Det fnissas och prasslet från falafel och hamburgare bildar en ljudkuliss i salen. I pauserna bjuder mötesordförande och mötessekreteraren på mer och mindre lyckade ordvitsar.

Men under diskussionen om de olika kandidaterna blir stämningen kylig och mötesordförande får påminna församlingen om att hålla god ton i debatten.

Strax innan klockan åtta är det dags för röstning där respektive kår röstar i enlighet med kårens mandat. Rösterna räknas och resultatet visar att Christina Abdulahad och Alexander Nymark väljs till Lus presidium under kommande verksamhetsår. Christina Abdulahad väljs till ordförande medan Alexander Nymark blir vice ordförande.

Lunds naturvetarkår och Lundaekonomerna reserverar sig mot beslutet.

Mandatfördelning:

Teknologkåren: 7 mandat

Samhällsvetarkåren: 6 mandat

Lundaekonomerna: 4 mandat

Humanistiska och teologiska studentkåren: 4 mandat

Corpus medicum: 3 mandat

Juridiska föreningen:  2  mandat

Lunds naturvetarkår: 2 mandat

Lunds doktorandkår: 2 mandat

Studentkåren vid konstnärliga fakulteten i Malmö: 1 mandat