Sjön Sjön – äcklig men ändå hyfsad

- in Novisch, Nyheter

Lundastudenter i allmänhet och teknologer i synnerhet gillar som bekant att ta sig ett dopp i sjön Sjön. Lagom till Regattan har Lundagård därför låtit analysera vattnet i Sjön och har nu svaret på hur äckligt vattnet egentligen är.

Att sjön Sjön i hjärtat av Lunds tekniska högskola (LTH) är äcklig tycker nog de flesta. Det är dock inte något som brukar hindra Lundastudenter att ta ett dopp och Lundagård har tidigare testat badvänligheten i Sjön genom att bland annat smaka på den.

På söndag är det Regattan, en av Teknologkårens nollningsaktiviteter, som sker i sjön Sjön. Lagom till den har Lundagård låtit utföra en analys på vattenkvaliteten genom att skicka in ett vattenprov till ett laboratorium. I analysen av vattnet undersöktes förekomsten av Escherichia coli (E.coli) och Intestinala enterokocker.

– Jag skulle vilja säga att vattnet är ovanligt hyfsat för att vara en sådan liten pöl. Men sedan är det lite väl mycket E.coli, säger Helena Wellershaus, miljöinspektör på Lunds kommun, om vattenprovet från sjön Sjön.

Men visst, slapp jag bara gå på botten, så hade jag kunnat simma en sväng där

Lund har inga egentliga badplatser. Men kommunen utför ändå badvattenprov på de fyra badställen där många personer badar spontant. Dock inte i sjön Sjön.

Foto: Alexander Edthofer

I analysen av Sjön fick laboratoriet fram 210 kolonier av E.coli. Men Helena Wellershaus är luttrad.

– Jag har sett dricksvatten med betydligt fler kolonier än vad det finns i Sjön. Vad som däremot inte finns i dricksvatten, eller i alla fall ytterst sällan, är de Intestinala enterokockerna vi ser i analysen,  säger hon.

Helena Wellershaus avråder därför från att dricka vattnet i sjön Sjön. Men att bada i den ser hon inga större problem med.

– Så länge man inte har större sår på kroppen och om Sjön inte blommar. Vibrio är en bakterie som kan förekomma i både bräckt och sött vatten. Får man in vatten med Vibrio i ett sår kan man bli rejält sjuk i så kallad Badsårsfeber. Blommar sjön skapas det till Cyanobakterier, eller Blågrönalger som de också kallas, vilket gör att man kan bli dålig om man får en kallsup. Men förutom det anser jag att sjön Sjön, baserat på analysen, är badbar – med reservation för att det kan förekomma Vibrio och Cyanobakterier.

27 augusti togs vattenprovet i sjön Sjön. Foto: Alexander Edthofer.

Hur bakterier som E.coli och Intestinala enterokocker hamnar i Sjön är enligt Helena Wellershaus svårt att säga.

– När det gäller E.coli kan man inte veta om det kommer från människor eller djur. Det kan komma från fåglar till exempel. Det kan även komma från dagvatten som rinner ner i Sjön. Hundbajs och liknande kan ju då spolas ner i Sjön. De Intestinala enterokockerna är tarmbakterier och är helt säkert från avföring, eller faeces som det heter på ett vackrare språk. Man kan säga att det är en liten avloppspåverkan på Sjön, men vad det kommer ifrån är väldigt svårt att avgöra.

Kan du själv tänka dig att bada i sjön Sjön?

– Ja, det hade jag kunnat tänka mig. Med munnen stängd och utan sår på kroppen. Jag hade dock kunnat tänka mig att bada i vilken insjö som helst. Sjön Sjön är kanske lite äckligare, med en massa bottensediment och slam. Men visst, slapp jag bara gå på botten, så hade jag kunnat simma en sväng där.

Analysen av sjön Sjön

Provtagningen skedde den 27 augusti och lämnades in till Lunds kommun samma dag. Det skickades sedan till laboratoriet Eurofins Food & Feed Testing Sweden i Jönköping.

I analysen kollades förekomsten av bakterierna Escherichia coli (E.coli) och Intestinala enterokocker. Förekomsten visade sig vara 210 cfu/100 ml av E.coli. 100 cfu/100 ml Intestinala enterokocker. Vattnet i sjön Sjön bedömdes därför vara tjänligt med anmärkning enligt bedömningskriterierna för vattenkvalitet.

För att kunna uttala sig generellt om vattenkvaliteten i Sjön, hade fler provtillfällen behövts. Då Lundagård bara tagit ett prov, kan man bara uttala sig säkert om hur vattenkvaliteten var på själva provdagen.

Badvattenprov

Vattenprover bedöms efter att halten av E.coli och Intestinala Enterokocker analyserats, och klassificeras då enligt tre nivåer:

Tjänligt: Halten av bakterier är låg nog för att inte innebära en hälsorisk.

Tjänligt med anmärkning: Halten av bakterier är förhöjt men att bada i vattnet bedöms fortfarande inte utgöra någon hälsorisk. Man bör följa upp varför halten är förhöjd.

Otjänligt: Någon eller båda bakterierna finns i höga halter i badvattnet, vilket är ett tecken på att det skett en förorening av något slag. Det finns även en risk att det förekommer andra mikroorganismer i vattnet som man kan bli sjuk av om man sväljer vattnet.

Källa: Havs- och vattenmyndigheten

Lunds kommuns badvattenprover

Trots att Lunds kommun inte har några iordningställda badplatser, utför de vattenprover på fyra platser där många personer badar spontant: Häljasjön, Billebjär, Knivsåsens stenbrott och Tvedöra. Tre prover utfördes på varje badplats under sommaren. Alla prover utom ett bedömdes vara tjänliga.

Fakta: Lunds kommun/ Hav- och vattenmyndigheten