Tackfest för två miljoner

- in Nyheter

På lördag äger Efterkarnevalen rum, en stor tackfest till de karnevalister som engagerade sig under Lundakarnevalen 2018. Hela kalaset kommer gå på två miljoner kronor. En markant ökning av budgeten som initialt hade satts till 400 000 kronor.

Beslutet att höja budgeten fattades på karnevalsorganets möte den 14 augusti. Karnevalsorganet är karnevalens högsta beslutande organ där studentkårerna som är huvudmän fattar beslut.

Efter en presentation av karnevalskommittén, som hade lagt motionen om en ökning av budgeten, följde diskussion. Enligt mötesprotokollet fanns en viss oro kring den markanta ökningen av budgetposten. Något som bekräftas av karnevalsorganets ordförande Christina Abdulahad.

– Det är mycket riktigt att kårerna efterfrågade mer underlag till höjningen och vad som pengarna skulle gå till specifikt.

Efter klargörande från kommittén om vad pengarna är tänkta att gå till valde dock samtliga ledamöter i karnevalsorganet att rösta för motionen. Därmed godkändes en höjning av budgeten för Efterkarnevalen till två miljoner kronor.

– Specifikt handlade det helt enkelt om att det är svårt att förutspå. Kommittén ville höja budgetposten i fall karnevalen gick plus. Men det var inget man kunde anta i rambudgeten, säger Christina Abdulahad.

Jacob Karlsson, ekonomichef och medlem i karnevalskommittén 2018, utvecklar kring varför höjningen kom just nu.

– Anledningen till att förslaget kom nu var att vi såg att det gick bra under karnevalsdagarna. Det är någonting man gjorde efter 2014 års karneval också. Vi hade en så kallad ”placeholder-budget” där siffran 400 000 för Efterkarnevalen var försiktigt lagd efter att jag kikat på bland annat möjliga försäljningsnivåer under karnavelsdagarna. Men eftersom vi nu såg att det fanns förutsättningar för att göra en annan typ av evenemang så valde vi att göra det.

Ett sätt att ge tillbaka
Efterkarnevalen är på många sätt en tackfest för alla de karnevalister som jobbat ideellt med Lundakarnevalen det senaste året.

– När det blev en väldigt lyckad karneval som gick med överskott så är Efterkarnevalen ett sätt att ge tillbaka. Det är ett stort tack helt enkelt, säger Christina Abdulahad.

– Om vi jämför med Karneveljen som är ett liknande evenemang så fick karnevalisterna betala lite mer för biljetterna. Nu har vi möjlighet att ta den kostnaden på karnevalen eftersom det gick bra. Det är ett sätt att ge tillbaka till karnevalisterna, säger Jacob Karlsson.

Karnevalister behöver fortfarande behöva köpa biljett till Efterkarnevalen. Men biljetten kostar endast 40 kronor, jämfört med Karneveljen som kostade 250 kronor.

Efterkarnevalen liknar en slags mini-Lundakarneval. Det kommer bjudas på utvalda karnevalsnöjen, mat- och öltält, klubb och i karnevalistsik anda så kommer bland annat E-type att uppträda. Festen kommer äga rum på St. Hans backar på lördag mellan fyra på eftermiddagen och två på natten.

Mer om Lundakarnevalens ekonomi

Lundakarnevalen är en ideell förening och får inte ha vinst som syfte. Däremot kan man bedriva näringsverksamhet om pengarna går tillbaka till verksamheten.

Senare i höst kommer kommittén lämna in ett förslag till karnevalsorganet om att göra ett utdelningsförfarande likt det som skedde efter förra karnevalen. Preliminärt rör det sig om upp till 1.5 miljoner kronor.

Enligt Lundakarnevalens stadgar är målet att spara tio procent av förra karnevalens omsättning. Något som kommittén anser möjligt även efter den höjda budgeten för Efterkarnevalen samt utdelningsförfarandet.

Jacob Karlsson, ekonomichef för Lundakarnevalen, uppskattar att omsättningen för Lundakarnevalen 2018 kommer landa på cirka 31.1 miljoner kronor. Detta inkluderar även händelser som kommer äga rum innan årsskiftet som är bokslutsdatum.