Smålands överväger att söka medlemskap i Studentlund

- in Nyheter

På måndag är det nationsmöte på Smålands nation. Då ska nationsmedlemmarna bland annat ta ställning till en motion rörande medlemskap i Studentlund – studentlivets samarbetsorganisation som Smålands hittills stått utanför.

– Initiativet kommer från nationsombuden, säger nationsombudet Nils Amberg.

Måndagen den 1 oktober håller Smålands nation sitt andra nationsmöte för terminen.

Av dagordningen för nationsmötet, som nationen publicerat i ett offentligt evenemang på Facebook, framgår det att en av punkterna som ska behandlas är ett eventuellt medlemskap i Studentlund för nationen.

Nils Amberg, nationsombud på Smålands nation, säger till Lundagård att motionen lagts av nationens styrelse för medlemmarna att ta ställning till.

– Anledningen till att motionen kommer nu är att under förra terminen diskuterades detta med Studentlund. Vi uppfattar nu att det finns en annan acceptans för oss och vad vi gör. Det finns en förståelse att också att andra nationer och kårer bedriver politisk verksamhet av olika slag, så som jämställdhetsarbete och utbildningspolitiskt arbete.

Diskussioner om medlemskap i Studentlund är förts tidigare på Smålands. 2015 lades en motion från styrelsen om medlemskap i Studentlund, vilket då motiverades med sjunkande medlemstal. Men den gången blev det inget Studentlundsmedlemskap för Smålands.

Studentlund är en samarbetsorganisation för Lunds kårer (utom teknologkåren och doktorandkåren) och nationer (utom Smålands) samt Akademiska föreningen (AF). Initiativet till Studentlund togs inför kårobligatoriets avskaffande, för att värna studentorganisationernas ekonomi.

Rättelse:

Artikeln har uppdaterats. Tidigare stod det att initiativet kom från nationsstyrelsen. Det stämmer inte utan initiativet till motionen kommer från nationsombuden.

Artikeln har uppdaterats. Kårer som inte är med i studentlund är både doktorandkåren och teknologkåren. Tidigare stod att endast teknologkåren stod utanför.