Vad vore Lund utan sin borg?

- in Nyheter

I snart 170 år har AF-borgen varit i studenternas tjänst. Men under 1970-talet fanns det planer på att sälja borgen – studentverksamheterna skulle flyttas till det nya studentcentrumet Sparta.   

AF-borgen är ett nav i Lunds studentliv. Här vistas studenter dygnet runt och den har varit ett självklart inslag i Lunds studentliv sedan år 1850. Men i början av 1970-talet fanns det stora planer på att flytta all studentverksamhet från borgen till det då nybyggda Sparta.
– När Sparta byggdes hade man många av AF-borgens syften som förebild. Anledningen var att Sparta till slut skulle kunna tjäna som ersättning, säger Göran Larsson, ordförande för Lunds studentkår 1979, och arkivarie för AF:s arkiv under många år.

Under det tidiga 1970-talet hade stämningen blivit så pass oregerlig inne i Café Athen att polisen krävde att det fanns ordningsvakter på plats. Flera delar av borgen stod tomma utan hyresgäster och det var svårt att fylla borgen med aktiviteter när studentantalet sjönk. Samtidigt stod Sparta nybyggt, fyllt av optimism och prestige.

Lunds studentkår tillsatte en utredning, färdig 1972, för att undersöka olika möjligheter att få ned kostnaderna för AF. Genom att flytta all verksamhet skulle man uppnå ett ”veritabelt studentcentrum” när allt koncentrerades till en plats. Om flytten inte genomfördes var man också rädd att Sparta skulle glömmas bort. 

Åsikterna om Café Athens vara eller icke vara gick isär under tidiga 1970-talet. 1973 stängdes caféet och öppnades igen först år 2004. Foto: AF:s arkiv och studentmuseum/Fotograf okänd

Nackdelarna med att lämna AF-borgen var att man riskerade att förlora den ”traditionella miljön” som fanns i borgen. Problemet var att redan 1973 hade Café Athen, inne i AF-borgen, behövt stänga igen. Det hade länge varit en klassisk lokal dit studenter och andra kunnat gå för att diskutera och umgås. Innan Café Athens stängning

Foto: AF:s arkiv och studentmuseum/Peter Voitkans

hade det kallats både en samlingspunkt för vänsteraktivister och knarkande hippies och ett borgerligt högfäste som borde göras mer inkluderande och synkroniserat med samtiden.

Eftersom Sparta var nybyggt och AF-borgen drogs med renoveringskostnader och ständiga behov av underhåll, var förhoppningen att man skulle undvika även stora kommande kostnader.
– Sparta projekterades under 1960-talet när studentantalet ökade, och ekonomin var på uppgång. När Sparta stod färdigt var situationen helt annorlunda. AF drogs med tomma studentbostäder. Oljekrisen 1973 påverkade även Lund och studentantalet sjönk, säger Jonas Hafström, ordförande för Lunds studentkår 1975.

När Jonas Hafström tillträdde som ordförande för Lunds studentkår var även kårobligatoriet under utredning och många studenter menade att den då obligatoriska terminsavgiften var för hög. En tredjedel av avgiften gick direkt till kostnaderna för AF:s samlingslokaler, bland annat AF-borgen.
– Det går att se planerna på försäljningen av AF-borgen som ett strikt ekonomiskt beslut. Men samtidigt fanns det flera strömningar i Lund. Det fanns sedan 68-rörelsen en aktiv vänster som brände studentmössor och anordnade alternativkarnevaler med proggmusik. De ville göra upp med det studentikosa i Lund och AF-borgen stod i centrum för det, säger Göran Larsson.

Ett vaktbolag stänger Café Athen med hänglås 1973.
Foto: AF:s arkiv och studentmuseum/Fotograf okänd.

Per Gahrton var redaktör för Lundagård 1968-1969 och är en av Miljöpartiets grundare. Han håller inte med om att det främst var från vänsterhåll som man ville göra upp med det studentikosa.
– Det är lätt att säga att det bara skedde på grund av att vänstern ville göra upp med det man tyckte var gammalt, traditionellt och löjligt. Men samtidigt skedde en förändring i synen på studentlivet. Innan hade ”The student as such” varit mer helgad, säger Per Gahrton.

Han menar att det vid den här tiden skedde en professionalisering av studenten. Allt mer kom att handla om att man under studietiden skulle förbereda sig inför arbetslivet.
– Då fanns inte samma plats för det studentikosa, säger Per Gahrton.

I slutändan skedde ingen försäljning av AF-borgen. Ulla Neumann, ansvarig för den stora ”Husutredningen” uttalade sig skarpt emot att den skulle säljas av. Även Café Athen var tänkt att rustas upp på nytt och nyöppnas. Allt för att inte förlora den samlingsplats i mitten av Lund som AF-borgen var.

Sparta är i dag långt ifrån det studiecentrum det en gång byggdes för att bli och Café Athen höll stängt ända fram till 2004, då dess portar återigen slogs upp för studenterna. AF- borgen är däremot mer än någonsin Lunds ”Grand old Dame”,  redo att bjuda upp till dans för Lunds nya studenter och mitt i händelsernas centrum.