Byggarbete pausat av 1700-tals fynd

- in Nyheter

Byggarbetet på Kyrkogatan har stött på patrull, i form av en 1700-tals mur.
–Vi förväntade oss att både murar och skelett skulle framkomma, säger arkeologen Aja Guldåker. 

Under sommaren startade projektet som skulle förbättra framkomligheten för cyklar på Kyrkogatan. Det tog inte många dagar innan processen var tvungen att pausa. Byggarbetarna upptäckte en mur som skulle visa sig vara över 300 år gammal.

Aja Guldåker är arkeolog på Kulturen och övervakar utgrävningen av kyrkogatan och menar att Lunds stad är Sveriges största fornlämning. Kulturen har länge bedrivit arkeologi innanför stadens vallar och därmed är fynden inte heller någon överraskning. Arbetet sker mellan två medeltida kyrkogårdar.

–Vi förväntade oss att både murar och skelett skulle framkomma. Vi befinner oss i väldigt känslig miljö, säger Aja Guldåker.

Muren som hittats löper från korsningen mellan Klostergatan och Kyrkogatan upp i höjd med domkyrkans port. Den har samma vinklar som domkyrkan vilket kan ha att göra med utläggningen av Kyrkogatan år 1702.

Utöver muren har andra lämningar hittats på platsen. I höjd med den offentliga toaletten vid busshållplatsen hittades bland annat ett lårben och en underkäke med nedslitna tänder. Även andra mindre murar av diverse material och annorlunda vinklar har hittats. Troligen har dessa tillhört en domskola som fanns på platsen under 1400-talet.

Aja Guldåker tror att det finns mycket mer att gräva fram under Lunds gator.

–Här finns fortfarande många outforskade delar kvar och vårt jobb är i första hand att undvika att dessa berörs av ingrepp. Under 1200-talet fanns samtidigt 27 kyrkor och därtill alla hantverkare och privatpersoner som levde i staden. Som mest har vi sju meter kulturlager så det återstår en hel del kvar att upptäcka, säger hon.

You may also like

Tv till lunch?

Vad döljer sig bakom tv-tittandets avkopplande maskineri? Studentlivs-