Ramaskri efter slopat meritsystem

- in Nyheter

I slutet av sommaren beslutade en ledningsgrupp vid Lunds Tekniska Högskola (LTH) om att slopa tilläggsmeriter inför utbytesstudier. Beslutet möttes av en kritikstorm från studenterna, varpå en namninsamling startades mot beslutet. Nu har ledningsgruppen på kårens begäran gått med på en kompromiss: övergångsperioden förlängs. 

När LTH:s studenter ska söka utbytesstudier har de under lång tid kunnat få tilläggspoäng, så kallade meritpoäng, utöver sina akademiska poäng. Dessa har baserats på vissa typer av engagemang, bland annat från att inneha en förtroendepost, sköta ett eget företag, idrotta på hög nivå eller studera i normal studietakt med höga betyg trots hinder av något slag.

Beslutet om att slopa tilläggsmeriterna fattades i slutet av sommaren efter att en arbetsgrupp bestående av lärare, internationella koordinatorer och studenter hade fått i uppdrag att utvärdera systemet. Studenterna i arbetsgruppen var dock inte eniga om beslutet.

–Det har framgått tydligt att studenterna inte har stått bakom beslutet, säger Annika Mårtensson, prorektor på LTH.

Motiven till att ta bort meritpoängen var tudelat. Dels eftersträvades en förenklad urvalsprocess inför utlandsstudier, samtidigt som regelverket kring vad som gav tilläggsmeriter var svårt att följa. Enligt Annika Mårtensson låg även en rättviseaspekt bakom beslutet.

–Vi tyckte inte att det var önskvärt ur en rättvisesynpunkt då bara vissa aktiviteter gav meritpoäng, studenter kanske inte kan eller vill engagera sig och då har de inte möjlighet att få dessa extra meritpoäng.

Beslutet om borttagandet av meritpoängen skapade ramaskri bland studenterna på LTH, vilket gjorde att Teknologkåren startade en namninsamling mot beslutet som fick 598 underskrifter. Kritiken från kårens sida är i första hand sprungen ur en oro för att engagemang bland studenterna vid LTH ska minska. Katja Eftring jobbar med utbildningspolitiska frågor samt frågor som rör fakulteten (LTH).

–Meritpoängen är ett väldigt viktigt incitament för engagemang, framför allt finns det många som är oroliga över den internationella nollningen. I dagsläget är det redan svårt att rekrytera till vissa poster och vi är rädda att det ska bli ännu svårare utan den extra moroten som meritpoängen utgör.

Hur tänker ni på kåren kring rättviseaspekten, att alla inte har möjlighet att engagera sig utöver studierna och att bara vissa engagemang ger meritpoäng?

– Vi var öppna för att se över vilka engagemang som ger meritpoäng men det var inte den linjen LTH ville gå på. Vi har såklart funderat på det faktum att inte alla kan vara engagerade men tycker att det finns så många olika sätt att engagera sig på och att man bör få kompensation för tiden man lägger ned.

Den 17 oktober hölls ytterligare ett möte med anledning av beslutet om att ta bort tilläggsmeriterna, där kårens studeranderepresentanter framförde studenternas synpunkter. På mötet kom man överens om att formulera övergångsregler för de studenter som finns i högre årskurser på LTH, för att deras tilläggsmeriter inte ska gå till spillo. Dessa regler har inte formulerats och beslutats om än, men kommer sannolikt göras snart, menar Annika Mårtensson.

Enligt Katja Eftring är beslutet om den förlängda övergångsperioden en positiv nyhet, även om de från kårens sida hade hoppats på att få ha kvar tilläggsmeriterna.

–Vi är många studenter som tycker att tilläggsmeriterna är viktiga, men det är bra att de studenter som har engagerat sig i tron om att få meritpoäng faktiskt får det nu.