HT-fakulteterna ställer om

- in Nyheter

Med anledning av spridningen av covid-19 ska alla lärosäten stoppa campusbaserad undervisning och examination. Under tisdagen har flera fakulteter vid Lunds universitet svarat på direktivet, och under tisdagseftermiddagen gick Lunds universitet ut med generella riktlinjer. Hur förhåller sig HT-fakulteterna?

Den 18 mars övergår Lunds universitetet till en annorlunda verksamhet som ska bygga på distansundervisning. Studenterna ska därefter inte behöva komma till universitets lokaler.
– Vi har sedan början ställt in oss på en omställning av verksamheten. Just nu koncentrerar vi oss på vad det här har för konsekvenser för vår grundutbildning, och vad det har för konsekvens för studenterna, sa Torbjörn von Schantz under tisdagseftermiddagens presskonferens.

Flera fakulteter har under tisdagen gått ut med information till sina studenter, däribland Juridicum och LTH, om vad som från och med under onsdagen gäller utbildning och examination. Det har däremot Humanistiska och teologiska fakulteterna (HT-fakulteterna) inte gjort.
– I största möjliga mån kommer informationen att utgå ifrån varje enskilt ämne, eftersom konsekvenserna kan skilja så pass mycket åt från ämne till ämne, förklarar Johannes Persson, dekan på HT-fakulteterna.

Han uppskattar att de flesta ämnen inom HT-fakulteten mycket snart och utan större problem kommer att ha övergått till digital undervisning.

Fakulteterna har rätt att ändra i kurs- och utbildningsplaner för att klara övergången till distansundervisning och distansexamination. På filosofiska institutionen har man under tisdagsförmiddagen gjort om salstentamen till hemtentamen. På kulturvetenskapliga institutionen planerar man samma omställning.
– Det kan till och med vara nyttigt med att se över kurser och examinationsformer, säger filosofiläraren Frits Gåvertsson med ett skratt.

LUX under tisdagen. Foto: Nike Stope Wikström.

Det är få som rör sig på LUX och SOL, HT-fakultetens lokaler. Restaurang SOL kommer att stänga under veckan, och café LUX har haft mindre än hälften så många besökare som vanligt.
– Förhoppningsvis kommer vi att kunna hålla öppet så länge folk rör sig i lokalerna, säger kafeansvarig Marcela Skute Rincón på LUX och fortsätter:
– Men det är inte bara det. Folk vill ju inte stå i kö. Det håller på att utvecklas en app så man kan beställa hem maten härifrån istället.

Inne i biblioteket på LUX är det fortfarande många som sitter och studerar. Bibliotekarie Kristina Eriksson noterar däremot en stadig minskning av studenter de senaste dagarna. Flera av hennes kollegor är hemma och är sjuka, men än så länge finns det inga andra direktiv än att biblioteket ska hålla öppet.

Personal på universitetet uppmanas inte särskilt att stanna hemma. På frågan om hur studenter borde förhålla sig till universitetets lokaler svarar Johannes Persson:
– Jag har ingen särskild uppmaning till studenter. Det är positivt att det redan är färre som rör sig i universitetets lokaler, det minskar risken för smittspridning. Men det finns ingen anledningen att uppmana studenter att hålla sig borta från universitetets lokaler om de är friska och vill studera där.

Han menar att HT-fakulteterna kommer att hålla bibliotek och studieplatser öppna så länge de kan och så länge det är förenligt med universitetets rekommendationer, även om öppettiderna kan komma att behöva begränsas på grund av personalläget.
– Det är viktigt för oss att försöka hålla kontakt med våra studenter, oberoende av om det är analogt eller digitalt i denna svåra och ovana situation. Men samtidigt är det helt centralt att vi inte bidrar till att epidemin blir värre, säger han.