Forskningsbidrag på 1,5 miljoner till Campus Helsingborg

- in Nyheter

I år fyller Campus Helsingborg 20 år, vilket firas med ett bidrag på 750 000 kronor vardera från Helsingborg stad och Helsingborgs handelsförening . Pengarna ska gå till forskning inom handel, logistik och AI. 

Pengarna delas ut i samband med Campus Helsingborgs jubileum i november, och är öronmärkta för en tvåårig postdoktorstjänst.

Sedan grundandet år 2000 har Campus Helsingborg alltid haft ett nära samarbete med regionens näringsliv. Campus har redan från start haft ett uttalat syfte att bidra till universitetets tredje uppgift: att dela med sig av kunskap till samhället. I mars 2020 upprättades ett samverkansavtal mellan universitetet och Helsingborgs stad, som gäller fyra år framåt. Syftet är att utveckla Helsingborg som universitetsstad.

– Helsingborgs näringsliv är starkt dominerat av handel och logistik vilket gör att forskning och utveckling inom detta är högaktuellt. Forskartjänsten kommer att stärka Campus Helsingborgs forskningsplattform inom området och genom tillämpning gagna det lokala näringslivets utveckling, inte minst genom att kunna bidra med spets inom artificiell intelligens, säger Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg i ett pressmeddelande.

En bättre present kunde vi inte få, säger Annika Olsson, rektor för Campus Helsingborg. Tillämpningen av artificiell intelligens inom handel och logistik är ett bra exempel på område där vi som universitet har mycket att bidra med, kunskap som nu kommer att fördjupas ytterligare.

Kombinationen av närheten till företag och forskningens förankring i det lokala näringslivet är unik i Sverige och kanske även i Europa, menar Sven Rosenkvist, Verkställande i Helsingborgs Handelsförening.

– Campus innebär att vi har ett av världens 100 främsta universitet i centrala Helsingborg.

I samband med Campus Helsingborgs 20-års jubileum skrev Lundagård om campus utveckling. Läs ”Öl, musslor och nybyggaranda – 20 år med Campus Helsingborg”