Regeringen gör studenter bostadslösa

- in Debatt

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs tillhör undertecknade skribenter. 

Regeringens undermåliga bostadspolitik försvårar grundläggande förutsättningar för studier, skriver företrädare för Moderata studenter och Moderata ungdomsförbundet. 

Regeringen har till följd av coronapandemin utökat antalet platser på högre utbildning med 7600 stycken och till årets hösttermin har antalet antagna ökat med 10 procent. Ett ökat antal studenter medför en högre efterfrågan på bostäder i Sveriges studentstäder och storstadsregioner. Regeringens åtgärder för att underlätta bostadsbyggandet lyser med sin frånvaro. Det tycks vara viktigare att ge verkningslösa bidrag till bostadsbolag än att faktiskt få fart på byggandet.

De senaste åren har regeringen subventionerat studentbostäder till en kostnad av 1,6 miljarder kronor. Detta har resulterat i 5 700 studentbostäder. Investeringsstödet är inte bara en extremt ineffektiv åtgärd utan också något byggföretagen inte själva efterfrågar.

För nästan exakt två år sedan påvisade Aftonbladet att investeringsstödet då inte hade resulterat i en enda ny hyresrätt i hela Stockholm. Man hade kunnat tro att ett så underkänt resultat, präntat svart på vitt skulle få regeringen att ge upp på idén om investeringsstöd. I stället attackerade bostadsministern Peter Eriksson byggföretagen och kallade dem i en intervju för ”en rad feta mätta katter”. Varför regeringen tycker det är en fortsatt bra idé att mata feta och mätta katter som uppenbarligen inte vill äta mer vet de nog inte ens själva.

Problemet med dagens dysfunktionella bostadsmarknad är resultatet av åratals av detaljreglering och en reglering av hyressättningen. Lapptäcket av regler har gjort det svårt och dyrt från början att bygga bostäder till ett rimligt pris och sätter käppar i hjulet för nya företag som vill etablera sig och bygga. Vid de tillfällen det sen faktiskt finns möjligheter att bygga hyresrätter så omöjliggörs byggnationen av olönsamhet, eftersom hyresregleringen sätter ett tak på hyran som är helt världsfrånvänt marknadsvärdet och som gör att företagen bara kan se en minusaffär. Hyressystemet måste förändras så att man kan tillåtas tjäna pengar på att bygga hyresrätter.

Det krävs både kraftiga avregleringar och mer tillgängliggörande av byggbar mark. I dag har kommuner ensamrätt att initiera planläggningen för bostadsbyggande, vilket innebär att byggbolagen är helt beroende av kommunernas välvilja och skyndsamhet. Politiker som vill vara populära och bli omvalda tenderar att förhala känsliga projekt och inkonsekvent ta hänsyn till olika särintressen, vilket hämmar produktionen av bostäder. Genom att avskaffa kommunernas ensamrätt att initiera byggprocessen kan fler privata aktörer komma igång snabbare och byggandet blir billigare. Låt oss slå två flugor i en smäll, avskaffa det pampvälde som kommunernas monopol innebär och få fler billiga bostäder på köpet.

Inget av det här intresserar regeringen som fortsätter driva en politik som de själva beskriver som ett försök att mata feta mätta katter. Ska nya studenter kunna studera och få möjligheten att tillgodogöra sig en utbildning, för att få ett jobb, så krävs det fler bostäder.

Lucas Ljungberg, riksordförande Moderata studenter
Samuel Jonsson, 1:e vice ordförande MUF Skåne
Sofia Kristiansson, ordförande Moderata Studenter vid Lunds Universitet