Lunchträngsel trots restriktioner

- in Nyheter

Antalet corona-smittade ökar i åldersgruppen 20-29 år enligt Folkhälsomyndighetens senaste veckorapport. Vid Lunds universitet är det upp till respektive fakultet att corona-anpassa sig. Lundagård begav sig ut på en lunchpromenad och tog tempen på campus.

Inne på Geocentrum är det nästan helt tomt, utöver ett par utspridda studenter och några handsprit-stationer.  I närheten av ingången sitter Tatjana Söding. Hon är från Tyskland och har just påbörjat sin master i humanekologi.

– Mina föreläsningar hålls varierande på plats och på Zoom. Vi är bara 25 studenter i min klass, och när vi har föreläsning här så sitter vi alltid i en stor sal med tre-fyra tomma platser mellan varandra.

På frågan vad hon tycker om restriktionerna är hon kluven.

– På ett plan tycker jag att det är bra att akademiska institutioner värnar om vår säkerhet, och det är ju bra att de följer myndigheternas riktlinjer. Men på ett personligt plan är det svårt att skapa band till personer. Jag är ny här och känner inte riktigt att jag tillhör Geocentrum eftersom jag inte är här så mycket. Jag har fått berättat för mig att man tidigare kunde brygga kaffe i ett litet pentry här, men inte längre. Man kan inte ens mikra en matlåda, det är helt låst.

I dag är hon på Geocentrum för ett möte med en lärare, som just ställts in. Hon bor i Malmö men brukar åka in till Lund nästan varje dag.

– Jag brukar gå till LUX eller Sambib, men det är svårt att få plats där på grund av alla restriktioner och platsbegränsningar, säger Tatjana Söding.

Tatjana Söding menar att restriktioner gör det svårare att hitta en gemenskap på campus. Foto: Isa Diamant.

På SOL är det mer folk än på Geocentrum, men på borden sitter lappar som förbjuder fler än två personer att sitta vid varje bord. I källaren mikrar Axel Strömbäck, student i industriell ekonomi vid Lunds Tekniska Högskola, sin lunchlåda.

– Det känns lite onödigt att institutionerna gör så olika, säger han. Ska man bara ha policys på ett ställe så hjälper det kanske inte så bra. På Eden har de låst huset med mikrovågsugnar [Domvillan, reds. anm], så det känns som att många kommer hit och mikrar i stället. Nu blir det bara ännu mer koncentrerat med folk här.

Axel Strömbäck säger att han gick till SOL i dag eftersom det var fullt på Juridicum och Eden, där han vanligtvis brukar sitta.

– Det fanns inte plats där, och det är ju även praktiskt att man kan mikra sin matlåda här, säger han.

Axel Strömbäck är en av många som fått gå till SOL för att värma sin mat. Foto: Isa Diamant.

På LUX uppmanar skyltar om att hålla avstånd, och vid varje bord sitter maximalt två studenter. I pentryt i källaren sitter studenterna Alexander Golgeson och Linnea Edlund och äter lunch.

– Vad jag har märkt kan det se lite olika ut på institutionerna gällande corona-anpassningar. På SOL har jag sett att det patrullerar vakter med orangea västar, säger Alexander. Det är bra, jag tror inte riktigt att studenterna sköter sig annars. Jag såg ett helt fullsmockat bord, men när vakten sa till så flyttade de på sig.

De är på LUX i dag för att de ville plugga tillsammans. Alexander Golgeson tillhör LUX, medan Linnea Edlund tillhör Medicinska fakulteten.

– Jag tycker att det är bra att de har koll här, men jag har aldrig sett någon vakt på Medicinska fakulteten, säger Linnea.

Alexander Golgeson och Linnea Edlund menar att restriktionerna är nödvändiga. Foto: Isa Diamant.

Per Nordén, avdelningschef för säkerhet och miljö, säger att universitetsövergripande beslut fattas av rektorn, men att det ytterst är upp till fakulteterna att sätta in åtgärder.

– De har bäst koll på sin verksamhet och på hur många studenter och medarbetare som är på plats. De kan dimensionera arbetet så att rektorsbeslut, regler och förordningar från Folkhälsomyndigheten följs.

På central nivå försöker man stötta fakulteterna. Informationsmaterial och klisterlappar för att markera avstånd har tryckts upp, och plexiglas uppmanas sättas upp vid receptionerna.

– Vi har även satt in extraresurser som väktare. Det kan vara lätt att glömma bort att hålla avstånd och då finns väktarna där för att påminna om det.

Som svar på att färre öppna pentryn för studenter kan öka trängseln vid de mikrovågsugnar som får användas, säger Per Nordén att han hoppas att insatserna är väl avvägda.

– Teoretiskt kan det ju få sådana konsekvenser. Det är olyckligt om det belastar någon annan del. Samtidigt är vi ju ett lärosäte även om vi är uppdelade i åtta fakulteter. Det skulle vara svårt att ha legitimationskontroll på samtliga som befinner sig i ett hus.

Avslutningsvis säger Per Nordén att universitetet noga följer utvecklingen och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

– Blir läget värre är det absolut inte uteslutet att vi ändrar, eller snarare förstärker, våra åtgärder och rekommendationer. Vi får ju hela tiden situationsanpassa oss.