Rekord i förstahandssökare till vårterminen

- in Nyheter

Allt fler söker sig till högskolan i allmänhet och till Lunds universitet i synnerhet, visar statistik över ansökningarna till vårterminen 2021 från Universitets- och Högskolerådet (UHR).

257 300 personer ansökte till högskoleutbildning för vårterminen 2021, en ökning med 12 procent och det högsta antalet ansökningar till en vårtermin någonsin, enligt siffror från UHR. Totalt ansökte 38 275 personer till program och kurser vid Lunds universitet (LU) – en ökning med 26 procent jämfört med föregående termin, och den högsta siffran sedan 2016. 

Men LU hamnar först på sjätte plats över de mest populära universiteten. Uppsala universitet hade flest sökande, följt av Umeå universitet, Stockholms universitet, Linnéuniversitetet, Göteborgs universitet och Lunds universitet. Tillsammans utgör dessa sex lärosäten nästan 49 procent av ansökningarna. 

Däremot upplever LU den största ökningen av förstahandssökare någonsin. “Inför våren 2021 är det 38 275 personer som sökt utbildning vid Lunds universitet. Av dessa hade 20 019 Lunds universitet som sitt förstahandsval. Detta är det högsta antalet förstahandssökande som Lunds universitet någonsin haft till en vårtermin. Antalet sökande i första hand har alltså ökat med 15 procent jämfört med våren 2020, då 17 363 sökte.” skriver LU på sin hemsida. 

– Det är glädjande att så många söker sig till Lunds universitet, men vi får inte glömma att vi befinner oss i en mycket speciell situation, säger prorektor Sylvia Schwaag Serger i ett pressmeddelande på LU:s hemsida. 

Även UHR härleder de höga siffrorna till de rådande omständigheterna. “Det är sannolikt nedgången i konjunkturen på grund av pandemin som fått fler att söka till högskolan.” skriver de i sin rapport över vårens ansökningsstatistik. 

Juristprogrammet toppar listan över det populäraste förstahandsvalet på LU i år igen, följt av Ekonomie kandidatprogrammet och Läkarprogrammet. 

Juridikstudier utgör även de populäraste kurserna. De fem mest eftertraktade kurserna på LU är:

  1. Juridik: Nätburen kurs i arbetsrätt                                                               
  2. Utvidgad juridisk introduktionskurs                                                               
  3. Juridik: Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess                                          
  4. Internetbaserad juridisk introduktionskurs                                                        
  5. Juridik: Nätburen kurs i bostads- och hyresrättsjuridik