HTS frågande till stor satsning på medicinsk humaniora

- in Nyheter

Stiftelsen Birgit Rausing skänker 76 miljoner till instiftandet av medicinsk humaniora vid LU. ”Vi hade inte haft något emot den här satsningen om det hade kunnat öppnas upp till humaniorastudenters fördel också” säger Emma Svensson, ordförande för HTS. 

Det är ingen hemlighet att Lunds universitet vill satsa på tvärvetenskap och bredd. Det har vi kunnat läsa om på nuvarande rektorns blogg, och i en Lundagårsintervju från i våras, med då rektorskandidaten, nu nominerade rektorn, Erik Renström.

Med ett anslag på 76 miljoner kronor av Stiftelsen Birgit Rausing, satsar nu medicinska fakulteten på det tvärvetenskapliga fältet medicinsk humaniora.

”Det handlar om en långsiktig satsning med fokus på den mellanmänskliga relationen, vårdande och vårdad, inom alla fakultetens discipliner. Såväl forskning som utbildning samlas interdisciplinärt inom det nya centrumet ’Birgit Rausing centrum för medicinsk humaniora'” skriver Lunds universitet. 

Även Sydsvenskan har rapporterat om det betydande anslaget.

– Vid liknande satsningar vid Uppsala universitet har man velat ge medicinstudenter ett breddat samhällsperspektiv, men det handlar inte automatiskt om humaniora, säger Emma Svensson, ordförande för Humanistiska och teologiska studentkåren (HTS).

När Erik Renström tillfrågas vad medicinsk humaniora innebär, svarar han att det är ett internationellt framtaget samlingsbegrepp, som syftar till att ta fram forskning där de naturvetenskapligt baserade medicinska vetenskaperna och den kliniska praktiken belyses med humanvetenskapliga perspektiv. 

– Man kan säga att det handlar om att förstå den sjuka människans tillvaro bättre, säger han.

Emma Svensson tycker överlag att universitetet gynnas av ämnesöverskridande samarbeten. Samtidigt tycker hon att det är beklagligt att satsningen läggs på medicinska fakulteten, och att humaniorastudenter inte kan ta del av kurserna.

– Vi vill att det ska kunna vara till fördel även för våra studenter. Det är inte alltid humanister, teologer och samhällsstudenter kan ta del av dessa kurser, eftersom de saknar den behörigheten, säger hon.

Frågan om lärarledd tid har varit återkommande för HTS genom åren. Nyligen har de skrivit en rapport som visar att HT-studenter i genomsnitt har fem timmar och 44 minuter lärarledd tid per vecka.

– Det är ett problem att våra studenter har runt fem och en halv timme lärarledd tid i veckan i genomsnitt. Ett lika stort anslag som hade lagts på våra studenter hade kunnat utöka utbildningen. Vi hade inte haft något emot den här satsningen om det hade kunnat öppnas upp till humaniorastudenters fördel också, säger Emma Svensson.

Erik Renström säger att han främst har hört positiva tongångar kring anslaget.

– Vi är väldigt glada för satsningen och tvärvetenskap behöver vi se mycket mer av. Vi hör positiva tongångar från alla håll, såväl humanistiska, teologiska och samhällsvetenskapliga fakulteterna. Vi ska ha tvärvetenskap, samtidigt ska vi vara rädda om disciplinerna. Det som görs vid varje fakultet är viktigt, säger han. 

Han kan dock förstå att humanistiska och teologiska studentkåren ställer sig frågande till satsningen.

  Jag kan förstå deras besvikelse, alla vill ha mer pengar till sin verksamhet och där man är själv, säger han.

Samtidigt ser han satningen på medicinsk humaniora och HT-studenternas grundutbildning som två olika frågor.

– Birgit Rausings centrum för medicinsk humaniora är en satsning för att förstärka forskningen inom ämnet. Den nya donationen bekostar inte någon grundutbildning, även om vi förstås förväntar oss att de personer som kommer att arbeta där ska bidra till utbildning på alla nivåer. 

Hur tänker du/ni satsa på humaniorastudenters villkor när du tar över som rektor?
– Flera nationella utredningar visar att det är en komplex fråga utan enkla svar, och det är absolut någonting som är högt upp på dagordningen. En aktuell fråga som vi kommer att diskutera, säger Erik Renström. 

Emma Svensson tror att satsningen på medicinsk humaniora i grund och botten handlar om att Lunds universitet vill marknadsföra sig som ett universitet med mycket bredd. Hon tycker att det påminner om satsningar som olika amerikanska universitet har gjort.

– Vi uppskattar egentligen gränsöverskridande projekt, men i det här fallet verkar det inte vara så gränsöverskridande. De kommer ta hjälp av vår fakultet i undervisningen, men satsningen kommer gå till medicinstudenter, säger hon.