Handlingsplan mot mobbning framtagen – efter hot från facket

- in Nyheter

Två professorer vid naturvetenskapliga fakulteten har under flera år bidragit till en ohälsosam arbetsmiljö, vilket föranledde att de två professorerna portades från institutionen. Nu har fakultetsledningen anlitat en extern utredare för att lösa den infekterade situationen, som en del av en framtagen handlingsplan. 

I över tio års tid har mobbning, kränkningar och informella maktstrukturer präglat arbetsmiljön för anställda på en institution under naturvetenskapliga fakulteten, vilket Sydsvenskan var först med att rapportera tidigare i höst. 

Två professorer, som även bor tillsammans, har pekats ut som ansvariga för den infekterade arbetsmiljön, vilket resulterade i att de både portades från den aktuella institutionen.

Nu har den manliga professorn flyttats till en annan institution. Den kvinnliga professorn har fått tillåtelse att besöka institutionen en dag i veckan, för att sakta återintegreras på arbetsplatsen, rapporterar Sydsvenskan. 

Som en del av en handlingsplan har fakultetsledningen även satt in en externt rekryterad avdelningsföreståndare, med förhoppning om att underlätta kommunikationen på avdelningen. Handlingsplanen har varit efterfrågad av facket sedan i våras. Efter att facket hotat med att anmäla till Arbetsmiljöverket om en plan inte kunde presenteras senast 10 december har fakultetsledningen nu tagit fram en. 

– Det är en konflikt som pågått under en period och där vi har fått ganska låsta positioner. Då är det svårt att komma framåt. Vi har sett att vi måste gå fram snabbare och då tillsätter vi den här externa föreståndaren för att snabba på processen, säger Sven Lidin, dekan vid Naturvetenskapliga fakulteten, till Sydsvenskan.

 

Läs tidigare artiklar från Lundagård om situationen vid den naturvetenskapliga institutionen här.