Astronomernas besvikelse – tvingas lämna observatoriet

- in Nyheter, Utbildning

Drygt tre månader har gått sedan Institutionen för astronomi och teoretisk fysik försvann. Trots att åratal av arbetsmiljöproblem nu är borta så finns osäkerheten kvar. Denna gång handlar det om en flytt från det klassiska astronomihuset.

John Ringdahl, masterstudent
och studentrepresentant för
masterprogrammet i astrofysik
är skeptisk till flytten.
Foto: Saber Malmgren

Astronomerna, som numera tillhör Fysiska institutionen vid Lunds universitet, sitter fortfarande kvar på sina gamla platser i astronomihuset. Men inte länge till. Vid årsskiftet kommer studenter och personal att packa ihop sina grejer och förflytta sig över gatan. Ett beslut som inte gått hem hos alla.

– Om de flyttar oss till en mindre korridor så kanske vi masterstudenter inte får plats. Då kommer vi bli av med våra kontor och skrivbord. Det kommer minska kvaliteten på vår masterutbildning, säger John Ringdahl, masterstudent i astronomi och studentrepresentant för masterprogrammet i astrofysik.

Bibiana Prinoth, doktorand i astronomi, är inne på samma spår och menar dessutom att arbetsmiljön kommer försämras på grund av hur de nya kontoren ser ut.

– Nu har vi kontor med ungefär två personer, men efter flytten kommer vi att bli fyra, kanske fler, för att rummen är mycket större, säger Bibiana Prinoth.

Joachim Schnadt, prefekt vid Fysiska institutionen vid Lunds universitet, ser dock flytten som helt väsentlig.

– Det är en nödvändighet för att integrationen ska fungera, för att institutionen ska fungera. Det måste vara samma förutsättningar, säger han och syftar på att astronomerna inte ska få någon särbehandling.

Både John Ringdahl och Bibiana Prinoth skakar dock på huvudet. De förstår argumentet om att integreras in i Fysiska institutionen, men tycker inte det håller.

– Jag har varit i de kontoren och korridorerna och de är byggda för att ha labb. Vilket betyder att du på ena sidan har vanliga kontor, medan du på andra sidan har gamla labbsalar som är alldeles för stora för att vara kontor, säger Bibiana Prinoth.

– Min största rädsla är att jag kommer dela kontor med fem andra doktorander. Det känns inte riktigt som att de vet hur man jobbar som astronom. Vi står inte i ett labb hela dagen, vi har massa zoom-samtal. Om du har tre möten över zoom varje dag kommer du störa de andra.

Omorganisationen har på flera sätt rört till det i vardagen för Lunds astronomer. Men det finns även positiva effekter. Efter åratal av dålig arbetsmiljö, något Lundagård tidigare rapporterat om, kunde astronomerna äntligen andas ut när två anställda, som var grunden till den dåliga arbetsmiljön, omplacerades inom universitetet.

– Största skillnaden som jag känt hittills är väl att vi kunnat återgå till normal verksamhet, säger John Ringdahl.

Han nämner att vissa projekt tidigare inte har gått att genomföra, bland annat en seminarieserie, eftersom de då var tvungna att bjuda in en av de personer som var grunden till arbetsmiljöproblemen. För så länge personen var en del av institutionen kunde de inte utesluta hen.

För Bibiana Prinoth finns dock ytterligare en oro kvar. Hon är nämligen osäker på hur framtiden för astronomihuset i Lund kommer att se ut när det inte längre är direkt kopplat till astronomerna. Hon är rädd att det kommer påverka ryktet för astronomi vid Lunds universitet och på så sätt även försämra internationella relationer. Just den punkten är dock inget Joachim Schnadt oroar sig för.

  Internationella kontakter finns på alla program och utbildningar, säger han.

Bibiana Prinoth, doktorand i astronomi, är orolig att de nya kontoren kommer leda till sämre arbetsmiljö.
Foto: Saber Malmgren

25/4 Artikeln har uppdaterats med ett förtydligande av John Ringdahls roll.