Bedrägeriförsök mot rektor Erik Renström

- in Nyheter

I början av april utgav sig en bedragare för att vara Lunds universitets rektor Erik Renström för att svindla universitetet på pengar. En ekonom fattade misstankar och avslöjade bluffen.

Den sjunde april mottog en ekonom vid Universitetsförvaltningen ett mejl som gav intrycket av att vara skickat av rektor Erik Renström. Avsändaren skrev att universitetet behövde göra en utbetalning på 14,238 EUR (motsvarande ca 135,000 SEK) samma dag och frågade vilka uppgifter som behövdes för att genomföra betalningen. Den uppmärksamma ekonomen såg dock att mejladressen inte var rektorns och förstod att något inte stämde.

– Ekonomen reagerade på att mejladressen inte var den rätta och insåg att det här stämmer ju inte någonstans. Utbetalningar går inte till på det sättet. Hen skickade det vidare till oss på säkerhetsavdelningen och vi gjorde en polisanmälan, säger Håkan Jönsson, säkerhetssamordnare på Lunds universitet.

Håkan Jönsson konstaterar att det var ett dåligt försök.

– Ekonomiavdelningen är otroligt uppmärksamma och ifrågasätter varje begäran om utbetalning. Man betalar inte ut någonting utan att man är helt hundra, säger Håkan Jönsson.

Hur ofta utsätts Lunds universitet för denna typ av bedrägeriförsök?

– Det är inte det första och det är inte det sista. De allra flesta tror jag inte vi på säkerhetsavdelningen får kännedom om. Det är bara när det är riktigt stora belopp. Det brukar inte vara så mycket som 14,000 EUR, säger Håkan Jönsson.

Vad händer i ärendet nu?

– Utredningsarbetet pågår förhoppningsvis. Vi har i alla fall inte fått någon information om att ärendet är nedlagt och det brukar vi få om det sker. Eftersom det inte gjordes någon utbetalning finns det inte riktigt någon möjlighet att göra något ersättningsyrkande, säger Håkan Jönsson.

I en kommentar till Lundagård skriver rektor Erik Renström: ”Om någon skulle få ett [mejl, reds. anm.] från mig med önskan om betalning, helst snabb sådan, så är det falskt. Jag har aldrig skickat och kommer aldrig att skicka sådana mejl, varken som privatperson eller i tjänsten”.