I dag hävs kraven på distansundervisning

- in Corona, Nyheter

Från och med i dag tillåts högskolor bedriva undervisning på plats meddelar Folkhälsomyndigheten. Erik Renström är försiktigt optimistisk. 

”Idag är en glädjens dag! Den kalendariska sommaren börjar nu och från och med idag lyfts kravet om distansutbildning inom den högre utbildningen. Undervisning på campus är åter tillåten.”, skriver rektor Erik Renström på rektorsbloggen idag, 1 juni.

Beskedet förkunnades på en pressträff med folkhälsomyndigheten och Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning den 28 maj.

– Jag är glad att kunna meddela att studenter, forskare, universitet och högskolor kan förbereda sig för att övergå till mer campusbaserad verksamhet. Lärosätena behöver göra bedömningar av hur detta ska ske utifrån sina förutsättningar i dialog med Folkhälsomyndigheten och det regionala smittskyddet, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Folkhälsomyndighetens signaler är tydliga menar Erik Renström, och påpekar att övergången från det digitala kommer att ske successivt – men först till hösten, då vårens och sommarens kurser redan är planerade att ske digitalt. Han skriver att det ännu kommer finnas regleringar för avstånd mellan individer samt storlek på grupper under höstterminen. En plan för hur återgången kommer ske kommer presenteras inom snar framtid enligt rektorn.

Trots Folkhälsomyndigheten ämnar att släppa allmänna rekommendationerna om hemarbete den 1 juli, förväntas myndighetspersonal, såsom forskare och administrativ personal vid universitetet, att arbeta hemifrån fram till den 15 september. Detta  innebär utmaningar för universitets forskningsverksamhet och doktorander inom experimentella forskningsområden. Vidare nämner Erik Renström att det pågår diskussioner mellan myndigheter och regering för att se över hur universitetet ska kunna följa rådande beslut och rekommendationer med minimal inverkan på verksamheten.

Erik Renström konstaterar även att det finns lärdomar av att dra från de senaste tre terminerna, vilka har bidragit till ett mer flexibelt arbetssätt samt att digitaliseringen har bidragit till ett minskat antal resor. ”Nu ser vi verkligen ljuset i tunneln efter tre terminer som inte liknar några våra generationer har upplevt!”, skriver rektorn hoppfullt.

Lundagård har tidigare skrivit om övergången till undervisning på plats här och här.