Toalettläcka får journaliststudenter att flytta

- in Nyheter, Utbildning

Avloppsvatten rann ut i lokal på Gamla kirurgen under föreläsning för journaliststudenter. Händelsen är en i en lång rad anledningar till att journalistutbildningen vid Lunds universitet (LU) kommer flytta.

Den förste oktober gjordes en akut anmälan till Akademiska hus om att avloppsvatten rann ut i journalistutbildningens lokal i Gamla kirurgen. Källan var läckande toaletter.

Alice Uhlin, journaliststudent vid LU, berättar att undervisningen fortgick vid Gamla kirurgen för en kort tid, trots det rinnande vattnet.

”Vi fortsatte lektionen men fick använda toaletterna nere på plan ett och två istället. Sedan dess har vi haft en lektion där, men då hände samma sak om jag kommer ihåg rätt” skriver hon i ett meddelande till Lundagård.

Ulrika Holgersson, prefekt vid institutionen för kommunikation och medier, var den som anmält läckan. Hon gjorde ytterligare tre anmälningar – den sjätte, elfte och tjugonde oktober – innan Akademiska hus åtgärdade situationen.

– Det tog en månad innan det var åtgärdat, berättar hon.

Ulrika Holgersson förklarar att undervisningen vid Gamla kirurgen endast hade tänkt vara en övergångslösning, men som fortsatt i flera år trots de bristfälliga lokalerna. Läckan gjorde dock att undervisningen i oktober flyttades till zoom och SoL:s salar, där den kommer bedrivas för resten av terminen.

Den sextonde november genomfördes en skyddsrond av Gamla kirurgen, där det konstaterades att lokalen var opassande för undervisning.

– Det var så uppenbart att det var så dålig ventilation att det inte gick att ha undervisning för 35 studenter där. Brandskyddet, markeringarna mot utvägarna och sådant, hade påtalats tidigare men inte åtgärdats. Det var så dåligt att jag som chef inte kan ansvara för säkerheten för studenterna, menar Ulrika Holgersson.

Därav beslutade institutionsstyrelsen vid institutionen för kommunikation och medier den artonde november att avbryta undervisningen i journalistutbildningens lokal på Gamla kirurgen.

– Vi jobbar på en helt annan lösning som kommer att bli en satsning – en ny lokal. Ingenting är klart, men allt tyder på att vi kommer att flytta Journalistutbildningen, berättar Ulrika Holgersson.