Byggnadsnämnden avslår ansökan — M-huset måste återställas

- in Nyheter

Ett glasparti med två större portar bryter mot bygglovet när M-husets ombyggnation närmar sig mållinjen. Ett nytt bygglov skickades in, men byggnadsnämnden avslår ansökan.

Ett glasparti med två större portar bryter mot bygglovet när M-husets ombyggnation närmar sig mållinjen. Ett nytt bygglov skickades in, men byggnadsnämnden avslår ansökan. Lundagård har tidigare rapporterat om M-husets ombyggnation, och förra veckan tog byggnadsnämnden beslut i frågan om svartbygget. Ingen ledamot talade för att godkänna det nya bygglovet som skickats in i efterhand och ansökan avslogs, vilket Sydsvenskan var först med att rapportera om.

Nu återstår för fastighetsägaren Akademiska hus att bygga om glaspartiet så att det mer liknar bygglovet som godkändes från början, eller att överklaga beslutet. Om partiet ska byggas om så kommer diskussioner föras med Stadsbyggnadskontoret i Lund om hur stora förändringar som krävs. Sedan kommer ett nytt bygglov sökas. Denna typ av diskussioner fördes redan inför den bygglovsansökan som nu avslogs.

Akademiska Hus kan inte svara på om de kommer överklaga beslutet.

– Naturligtvis är det tråkigt att nämnden inte gick på vår linje. Vi kommer se över handlingsalternativen och ta beslut om hur vi agerar vidare, säger projektområdeschef Ulrika Hörgren till Lundagård.

Hon vill inte uttala sig om hur mycket det kan kosta att bygga om partiet.

– Från noll till mycket. Vi måste göra en kostnadskalkyl utifrån vad som blir aktuellt att göra, säger Ulrika Hörgren, men tillägger att det inte kommer påverka tidsplanen. Detta eftersom bygglovsärendet endast berör ett glasparti.

Teknologkåren kände inte till att ombyggnationen stred mot bygglovet innan nyheten gick ut i Sydsvenskan. Kårordförande Carl Boklund tror ändå att det inte kommer orsaka alltför mycket huvudbry.

– Det är tråkigt att det har hänt, men jag har svårt att tro att det kommer påverka studenterna avsevärt. Så vitt jag förstår är det bara en liten del som behöver fixas, säger han till Lundagård.