”Det är en reform värd priset” – utbildningsministern om CSN-räntan och rymden

- in Aktuell, Nyheter

Det nya studiestödssystemet, med höjd CSN-ränta som konsekvens, kommer gynna studenter i längden. Det säger utbildningsminister Anna Ekström (S) i en exklusiv intervju med Lundagård.

När Magdalena Andersson (S) presenterade sin nya ministär den 30 november fick Anna Ekström behålla titeln som utbildningsminister – men med ett helt nytt uppdrag. Att gå från ansvarig för grund- och gymnasieskolan till den mer undanskymda rollen som minister för högre utbildning och forskning var emellertid inget Anna Ekström hade något emot.

– Det känns jättekul! Det är frågor som jag tycker är väldigt viktiga, och som jag arbetat med i hela mitt liv, säger Anna Ekström när Lundagård når henne över telefon.

Hon har, innan den politiska karriären inleddes 2016, bland annat haft styrelseuppdrag på Linköping- respektive Uppsalas universitet. Trots att det nu var ett tag sedan, och hon säger sig behöver ”plugga på vad som hänt de senaste åren”, ser hon att högskolan i stort brottas med samma ”eviga” problem som förr:

– Var ska jag börja någonstans? Hur mäter man kvalitet i forskning, hur ser man till att det finns tillräckligt mycket grundutbildning och tillräckligt mycket undervisning på framförallt hum-sam-området…

Men vad kommer du hinna förändra? Det är bara tio månader kvar till valet.

 Det är tio månader kvar till valet, men jag försöker tänka i tioårsperspektiv. Det jag kommer arbeta hårt med är kvaliteten i utbildningen på högskolor och universitet. När man håller högtidstal om högskola och universitet så talas det ofta om forskning, vi får inte glömma bort uppdraget att hålla i den grundutbildning som idag når runt 400 000 studenter.

Anna Ekström lyfter också den akademiska friheten, som hon menar är under hot i flera länder i Europa.

– Oavsett varifrån hotet kommer så kommer jag att vara väldigt angelägen om att forskningen ska vara fri, med forskarnas frihet att välja metoder och forskningsämnen, hur resultaten ska hållas tillgängliga och så vidare, säger hon, och menar att hoten framförallt kommer från ”högerkonservativa krafter”.

Det är klart att det är negativt för de som får en höjd ränta, men jag tycker ändå att det är en reform som är värd det priset.

Under hösten har den aviserade höjningen av räntan på CSN-lån uppmärksammats bland studenter. Höjningen från 0,05% till 0,5% är tänkt att finansiera det omställningsstudiestöd som regeringen lanserat, som ska göra det enklare att vidareutbilda sig senare i livet.

Anna Ekström har förståelse för att höjningen uppfattas som problematisk av studenter.

– Det är klart att det är negativt för de som får en höjd ränta, men jag tycker ändå att det är en reform som är värd det priset. Det är ju också så att dagens studenter kommer kunna ha glädje av det nya stödet när systemet väl är utbyggt, säger Anna Ekström, som också poängterar att räntehöjningen enbart kommer stå för en del av finansieringen av det nya stödsystemet.

– Vi har redan idag också en väldigt låg ränta på återbetalning inom studiestödet, men jag är också väl medveten om att de studenter som idag har återbetalningar, de ser ju det här som en nackdel, det är ju en nackdel att det blir mer pengar att betala in, men det är också en nackdel som åtföljs av ett ordentligt utbyggt omställningsstudiestöd, hävdar Anna Ekström.

Anna Ekström är utöver minister för högre utbildning och forskning också ansvarig för Sveriges närvaro i rymden. Hon pratar varmt om hur viktigt detta område är för att förstå vad som händer på jorden, något hon menar blivit särskilt viktigt för att kunna planera mer långsiktigt under klimatkrisen.

Men det blir ingen svensk månexpedition under din tid som minister?

–  Nja, jag kan väl säga att jag åtminstone inte kommer sätta min fot på månen!