Samisk kvarleva återlämnas

- in Nyheter

Idag, 17 februari, har regeringen beslutat att Lunds universitet ska återlämna en av de samiska mänskliga kvarlevor som finns på Historiska Museet i Lund. 

Efter en debattartikel i Sydsvenskan sommaren 2021 blossade det upp en diskussion kring kvarlevorna av sju individer med sannolikt samiskt ursprung vid Historiska Museet i Lund. I artikeln krävde företrädare för Amnesty Sapmí att kvarlevorna skulle återbördas till det samiska folket. 

I december samma år kunde Lundagård rapportera att Lunds universitet hade godkänt återbördandet av en samisk mänsklig kvarleva och skickat vidare en hemställan till regeringen om tillåtelse att få återlämna individens kvarlevor.

Klockan 13.00 idag, torsdag 17 februari, skickade Utbildningsdepartementet ut ett pressmeddelande om att universitetet nu tillåts återlämna kvarlevorna till Arjeplogs sameförening. I pressmeddelandet citeras utbildningsminister Anna Ekström:

– Vi vet att det finns kapitel i vår historia som inte är vackra, dit hör den rasbiologiska forskningen. Men uppgiften för akademin och politiken är inte att gömma obekväma delar av Sveriges historia, utan att se till att de inte upprepas. Lunds universitet kan till följd av dagens beslut lämna över kvarlevan till Arjeplogs sameförening, som kommer att se till att kvarlevan får ett värdigt mottagande.