Samisk kvarleva kan återlämnas

- in Aktuell, Nyheter

Efter ett halvår av mediadebatter och krav på utlämning har universitetet nu godkänt ett återbördande av en samisk mänsklig kvarleva ur Historiska museets anatomiska samling. 

Under sommaren 2021 blossade en debatt upp kring samiska kvarlevor på svenska museer och lärosäten. Företrädare för Amnesty Sápmi krävde då ett återbördande av kvarlevorna till det samiska folket i en debattartikel i Sydsvenskan. Debatten utmynnade bland annat i att Uppsala universitet i november ansökte hos regeringen om att få repatriera ett skelett som finns i universitets ägo. Denna ansökan har bland annat uppmärksammats i studenttidningen Ergo

Debattartikeln riktade sig särskilt till Historiska museet i Lund vars anatomiska samling innefattar kvarlevor från sju individer som sannolikt är av samiskt ursprung . 

Jenny Bergman, antikvarie vid Historiska museet med ansvar för den anatomiska samlingen, berättade i en intervju med Lundagård i augusti att en formell begäran om en repatriering från Arjeplogs sameförening hade inkommit till museet som man nu skulle diskutera och utreda.

Utredningen utmynnade i oktober i ett beslut. 

“Historiska museet har skickat in underlag till Lunds universitets ledning där vi rekommenderade repatriering av kvarlevan”, skriver Jenny Bergman i ett mail till Lundagård. 

Baserat på museets underlag tog sedan universitetsledningen beslutet att skicka in hemställan till regeringen för att få lämna ut den samiska kvarlevan. Historiska museet inväntar därmed besked från regeringen innan repatrieringen kan genomföras. 

Jenny Bergman betonar att den formella begäran bara gäller en enda samisk mänsklig kvarleva. Ett beviljande från regeringen skulle alltså inte innebära att museet lämnar ifrån sig alla samiska kvarlevor, utan endast den som begäran gäller. Övriga stannar kvar i museets samlingar tills vidare.

Erik Törnlund, ordförande för Amnesty Sápmi, uttrycker glädje över beslutet: 

“Vi inom Amnesty Sápmi glädjs åt att museet och universitetet respekterar Arjeplogs sameförenings begäran. Beslutet kring den samiska kvarlevan från Ajreplog är det enda självklara. Museet har inte rätten till några samiska kvarlevor”, skriver han i ett mail till Lundagård. 

Men han är samtidigt mycket kritisk till rutinen som råder kring utlämningen av kvarlevor: 

“Vi tycker att hela proceduren kring begravning av samiska kvarlevor är oacceptabel. För att få till stånd en begravning av samiska kvarlevor, som finns på museer runt om i Sverige, så krävs att en lokal samisk förening eller grupp av samer gör en formell hemställan till museet ifråga. Hur ska de veta vilka samiska kvarlevor olika museer har?”, skriver Erik Törnlund. 

Det återstår att se om fler kvarlevor kommer repatrieras i framtiden.